داوطلبان باید در اواسط حرفه با دستیار دیررس در سطح دانشیار یا در یک کلاس معادل غیر دانشگاهی باشند. پس از ثبت نام ، آنها باید دارای سابقه تأیید نشر و بودجه تحقیقاتی مستقل و مورد بررسی (حداکثر 500000 دلار در سال) باشند. سن داوطلبان از اعطای بالاترین مدرک نباید بیش از 15 سال باشد. برای اطلاعات بیشتر با [email protected] تماس بگیرید.