عضو ماه جولای ناتالی سالتر از South Riding


TFE مایل است به عضو ماه جولای ما ، ناتالی سالتر از South Riding تبریک بگوید! ناتالی در سال 2018 به TFE South Riding پیوست. در سال 2017 ، او به وزن مورد نظر خود رسید ، اما در زمان اضافه کار و در قرنطینه دوباره وزن خود را افزایش داد. ناتالی گفت که عکسهایش را دید و تصمیم گرفت دیگر نمی خواهد شیوه زندگی ناسالم را که زندگی می کند ، ادامه دهد. تا پایان سال 2020 ، او 60 کیلوگرم بیشتر وزن داشت …

ویر

دیدگاهتان را بنویسید