به اشتراک گذاری واکسن به نفع کشورها است: سلامتی


یک گروه تحقیقاتی میان رشته ای و چند نهادی در مجله Scientific Reports نوشتند که اشتراک واکسن به محض دستیابی دولت به ایمنی گله بهتر از افزایش واکسیناسیون در خانه برای جلوگیری از عفونت های SARS-CoV-2 در خانه است. این یافته عمدتا به دلیل تأثیرات سفرهای جهانی است. در صورت شیوع COVID-19 در خارج از کشور ، می توان آن را در ایالات متحده ، به عنوان مثال ، از طریق مسافران بین المللی معرفی کرد. با این حال ، اگر جمعیت ایالات متحده به شدت واکسینه شود ، به سایر کشورها کمک می کند تا از ایمنی گله برای کاهش خطر ابتلا به عفونت در این کشور برخوردار شوند.

دیدگاهتان را بنویسید