3 مصوبه بورس برای این دسته از کارگزاری ها تصویب شده استساعت: 13:29
تاریخ انتشار: 05/04/1401
کد خبر: 1885605

هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار سه مصوبه برای تسهیل در عملیات و امور شرکت های کارگزاری تصویب کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به گزارش بازار سرمایه، مدیر نظارت بر کارگزاری سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به سه مصوبه اخیر هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرکت های کارگزاری، گفت: این مصوبات به زودی برای شرکت های کارگزاری اعمال می شود.

منوچهر میرزایی با اشاره به اولین مصوبه اظهار داشت: بر اساس مصوبه 20 خرداد 1400 هیات مدیره شرکت مبنی بر تصویب دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت شرکت های کارگزاری، شرکت های کارگزاری خود را اخذ کردند. مجوز تاسیس و بهره برداری از شرکت قبل از دستورالعمل فوق. مهلت یکساله از ابلاغ این قطعنامه داده می شود تا وضعیت آنها با هنجارهای این بخشنامه منطبق شود.

وی با عنایت به مهمترین ضوابط ذکر شده در این بخشنامه موافقت کرد: حداقل سرمایه ثبت شده و پرداخت شده هزار میلیارد ریال، ایجاد دفتر متعلق به مالک با کاربری اداری تجاری حداقل 500 متر مربع و OMS اختصاصی، سه معیار. در این مرجع ذکر شده است.

به گفته این مدیر ارشد در شرکت بورس، بر اساس مصوبه هیات مدیره در تاریخ مذکور، مقرر شد کارگزاری ها ظرف مدت یک سال، سه ضوابط مندرج در شرایط خود را تا 29 خردادماه رعایت کنند. ، 1401.

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با اشاره به مصوبات اخیر هیأت مدیره این سازمان در این خصوص گفت; برای تطبیق شرایط کارگزاری های موجود با استانداردهای بخشنامه، مهلت قبلی یک سال دیگر تمدید شد و بر این اساس تا 28 خرداد 1402 به کارگزاری های موجود فرصت داده شد تا شرایط خود را با استانداردهای بخشنامه منطبق کنند. . .

وی با اشاره به مبحث اول و همچنین مبحث دوم مصوب هیات مدیره شرکت، گفت: اعتبار پروانه های فعالیتی که قبلاً به مدت یک سال برای شرکت های کارگزاری صادر شده بود تا تاریخ 28 خرداد 1402 تمدید شد. به عبارت دیگر، کارگزارانی که قبلا پروانه فعالیت یکساله اخذ کرده اند و تاریخ انقضای آنها در حال انقضا است، نیازی به مراجعه به سازمان بورس برای تمدید ندارند و تاریخ انقضای پروانه آنها تا 28 خرداد 1402 تمدید شده است.

میرزایی موضوع سوم اعطای پروانه فعالیت 5 ساله را در صورت رعایت سه ضوابط فهرست و اضافه می کند: بر این اساس شرکت های کارگزاری در صورت دریافت یا تمدید پروانه فعالیت با سه شرط مندرج در دستورالعمل صدور جواز تاسیس و فعالیت های دلالی به جای مجوز یک ساله به آنها 5 سال مجوز اعطا می شود.