۱۶۰ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق در داخل ملت پیدا می کند شدساعت: 15:12
آشکار شده در داخل مورخ: 1401/02/08
شناسه خبر: 1835115

فرمانده نیروی انتظامی ملت ذکر شد: در داخل 12 ماه قبلی سبک ها کالاهای قاچاق به خوب ارزش ریالی ۱۶۰ هزار میلیارد ریال پیدا شده است است.


به گزارش آنلاین {اطلاع رسانی} راهی که در آن دانا؛ سردار سرتیپ حسین اشتری {ظهر} پنجشنبه در داخل {حاشیه} آئین تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در داخل نشست خبری همراه خود اصحاب رسانه در موضوع تولید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ قالب بدتر کردن کنار آمدن با قاچاق محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی ذکر شد: در داخل 12 ماه قبلی سبک ها کالاهای قاچاق به خوب ارزش ریالی ۱۶۰ هزار میلیارد ریال پیدا شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به دلیل ۷۷ هزار قاچاقچی نیز {در این} ابلاغ قالب بدتر کردن کنار آمدن با قاچاق محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی زمینه دستگیر شدند.


وی همراه خود مقوله ای این کدام ممکن است بیش به دلیل ۳۹ هزار سیستم {خودرو} نیز به دلیل قاچاقچیان شده است افزود: {در این} خصوص ۸۰ هزار {پرونده} نیز تشکیل شده کدام ممکن است برخورد پلیس همراه خود قاچاق کالاهای ابتدایی بخصوص یارانه‌ای در مقابل {کار} انتظامی ملت قرار دارد.


سردار اشتری به دلیل پیدا می کند بیش به دلیل ۶۶ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق در تمام طول سال قبلی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: پلیس مبارزه کردن قاچاق محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی در داخل خصوص {پرونده} عظیم قاچاق گاز در داخل جاری ورزش است کدام ممکن است به محض بسته شدن شدن ماده موضوع به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.


فرمانده همه انتظامی ملت تصریح کرد: مسائلی به دلیل قبیل خشکسالی، {شرایط} انتخاب شده مقرون به صرفه کشورهای همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یارانه‌ای در دسترس بودن برخی موارد موجب شده به همان اندازه خم شدن به قاچاق محصولات به دلیل مبدا ایران به کشورهای اکنون نیست بهبود یابد.


سردار سرتیپ اشتری در موضوع اقدامات پلیس در داخل خصوص اجرای بیش به دلیل ۲۳ مرحله قالب بدتر کردن مبارزه کردن قاچاق کالاهای ابتدایی ذکر شد: در داخل 12 ماه قبلی بیش به دلیل ۳۵۰ هزار تن آرد یارانه‌ای قاچاق پیدا شده است است کدام ممکن است بهبود ۲ هزار درصدی را نسبت به مدت زمان خیلی شبیه 12 ماه قبلی نماد می‌دهد.


وی شکسته نشده داد: بیش به دلیل ۲۰ میلیون لیتر روغن خوراکی نیز در داخل 12 ماه قبلی پیدا شده است است کدام ممکن است بهبود ۹۳۰ درصدی را نسبت به 12 ماه قبلی نماد می‌دهد.


فرمانده نیروی انتظامی ملت همراه خود مقوله ای این کدام ممکن است پیدا می کند نهاده‌های دامی نیز بهبود ۴۰۰ درصدی داشته است خاطرنشان کرد: بیش به دلیل ۳ هزار تن شکر dishing out بیرون به دلیل آنلاین نیز اجزا انتظامی یکی در همه استان‌ها در داخل 2 روز قبل از این پیدا شده است است.


خواهد شد فرمانده همه انتظامی ملت بعد به دلیل نشست خبری همراه خود خبرنگاران دانشکده آموزشی استفاده شده انتظامی استان را در داخل محل مجتمع امام علی(ع) ارومیه افتتاح کرد.


انتهای پیام/