گروسی آرزو کرد همکاری احیا کردن هماهنگی همراه خود ایران شدگروسی در موضوع کارهای تکمیل شده ایران در گذشته به دلیل 12 ماه ۲۰۰۳ در داخل موقعیت یابی هایی کدام ممکن است آژانس اعلام کردن می تنبل بعداً ردی به دلیل اورانیوم را در داخل قرار است به آنها بروند پیدا می کند کرده، اظهار داشت: «مسائلی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است ایرانی ها نیاز به روشن سازی دهند کدام ممکن است برای ما چندان درخشان معمولاً نیست.» ایران پیش فرض به همان اندازه ۳۱ خرداد دلخوری کردن های آژانس را برطرف تنبل.


وی به {انتقال} فعلی تولیدات هسته‌ای ایران به دلیل کرج به نطنز ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را تغییری به «{جایی} کدام ممکن است واقعاً احساس می‌کنند تا حد زیادی دفاع کردن می‌شوند» تعبیر کرد.


کارگاه کرج کدام ممکن است عناصر سانتریفیوژهای مورد استفاده بیشتر از برای غنی‌سازی اورانیوم را می‌ایجاد، در داخل خرداد ۱۴۰۰ در داخل {حمله}‌ای کدام ممکن است به طور عظیم اجزا رژیم صهیونیستی در داخل آن قرار است کف دست داشتند، دچار ضایعاتی شد.


مدیرکل آژانس بین‌المللی قدرت اتمی خاطرنشان کرد کدام ممکن است واحد تولیدی اخیر تولیدی در داخل نطنز نیز منعکس کننده توسعه ابزار هسته ای ایران است. وی اثبات کرد: ورزش جدیدی صورت نگرفته، با این وجود سویه ها تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت های تأمین ایران در داخل جاری انتشار است.


وی به آسوشیتدپرس اظهار داشت کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد {واقعی} ترتیبات ورود لحظه ای کدام ممکن است به دلیل اسفند ۱۳۹۹ همراه خود گروه قدرت اتمی ایران هماهنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید  برقرار شده است، تنها واقعی در داخل صورتی محقق می‌شود کدام ممکن است برجام به جای آن شخصی بازگردد؛ روزی کدام ممکن است آژانس راهی پیدا کند تمام دانش‌های قابل دریافت در داخل از دستگاه نظارتی شخصی، به دلیل جمله داده ها digicam‌های قابل دریافت در داخل موقعیت یابی های هسته‌ای ایران را ترمیم تنبل.


گروسی اظهار داشت: «می‌دانید کدام ممکن است دسترسی داده ها، بخشی به دلیل تفاهم من می روم همراه خود ایران است کدام ممکن است این داده ها را در داخل اختیار دارد؛ کدام ممکن است به محض اعمال برجام، قرار است به آنها بروند این داده ها را برای ما قرار داده خواهند کرد. اگر قرار باشد یا نباشد مذاکرات برجام شکست بخورد کدام ممکن است من می روم نمی‌خواهم آن قرار است را تصور کنم، با این وجود که ممکن است یک احتمالات است، پس نیاز به همراه خود همتایان ایرانی‌ام بنشینم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازهم دوباره این ماده را بررسی اجمالی کنم.»


وی کدام ممکن است به دلیل آذر ۱۳۹۸ عهده دار این سمت شده، اذعان داشت کدام ممکن است «مشکل‌ها برای دستیابی‌آمیز کردن این استراتژی ساده معمولاً نیست».


گروسی خاطرنشان کرد: «خوب محیط سیاسی پیرامون این ماده ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می روم این را رد نمی‌کنم کدام ممکن است ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران، در واقع، به صورت پیرامونی به آنچه در مکان های مختلف می‌گذرد مورد توجه قرار گرفت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ‌های شخصی را نسبت به این ماده می‌سنجند. {کار} من می روم اینجا است کدام ممکن است روی این ماده هدف اصلی کنم، اصرار کنم، در داخل سوال‌هایمان فوق العاده کنجکاو باشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل کنم به همان اندازه به حداقل یک {شفاف}‌سازی برسیم.»


مدیرکل آژانس بین‌المللی قدرت اتمی یکپارچه داد: من می روم مثبت هستم کدام ممکن است اگر به آنجا برسیم، فوق العاده {مفید} خواهد بود، احتمالا. اگر این {کار} را نکنیم، ممکن است علاوه بر این مسائل بیشتری راه اندازی شود. بنابر این، {امیدوارم} این {انگیزه} رضایت بخش برای همکاری کل شما طرف ها باشد یا نباشد.»


{در حالی که} آژانس بین‌المللی قدرت اتمی مستقیماً در داخل مذاکرات وین احیا کردن هماهنگی هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران، برجام (ابزار عالی اقدام مشترک) دخالتی ندارد، گروسی به صراحت، بالا این هماهنگی را پس به دلیل خروج یکطرفه آمریکا در داخل 12 ماه ۲۰۱۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین ایران در داخل 12 ماه ۲۰۱۹ برای به کاهش ورود های آژانس بین‌المللی قدرت اتمی، تایید کرده است. مشاوران معتقدند نقض مکرر برجام به دلیل سوی طرف های غربی، موقعیت نظارتی آژانس را تضعیف کرده است.


به دلیل جمله موضوعاتی کدام ممکن است مذاکرات یکساله وین احیا کردن برجام را متوقف کرده، اصرار آمریکا بر تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت قرار دادن عنوان این ارگان در داخل لیست «گروه‌های تروریستی خارج از کشور» است کدام ممکن است به دلیل 12 ماه ۲۰۱۹ برقرار شده است.