کشتی جام پتکو سیراکف و ایوان ایلی‌اف| برق طلا بر سینه رستمی/ بادکان و الغوثی نقره و برنز گرفتندرقابت های بین المللی کشتی زیر 23 سال جام پتکو سیراکوف و ایوان ایلی‌اف در سه بخش آزاد، فرنگی و زنان در شهر صوفیه بلغارستان در حال برگزاری است.