به مقیاس عقب کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در داخل استان سمنان همراه خود وارد شدن سامانه بارشی/ هوای استان فعلا ناسالم استساعت: 13:01
آشکار شده در داخل مورخ: 1401/02/06
شناسه خبر: 1834584

توده کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار به همان اندازه بالا هفته میهمان هوای سمنان است، با این وجود ورزش سامانه بارشی طی روزهای پایانی هفته موجب به مقیاس عقب آن خواهد شد احتمالاً وجود خواهد داشت.


به گزارش وب {اطلاع رسانی} راهی که در آن دانا؛ به نقل به دلیل مرآت؛ توده کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار چند مورد آخر زمانی است وارد آسمان است استان شده است به همان اندازه موارد اکنون نیست شاهد تکرار خیلی شبیه آلودگی هوا هوا خیلی شبیه چند مورد آخر هفته قبلی باشیم در واقع {در این} بین وارد شدن سامانه کم استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارشی به استان سمنان امیدواری به سبب به مقیاس عقب غلظت غبار را راه اندازی کرده است.


غلظت غبار  در نهایت هفته واقعاً گاز می گیرد


نادیا میر {شجاع}، کارشناس هواشناسی استان سمنان در داخل صحبت کردن با خبرنگار مرآت در کنار سناریو جوی استان سمنان اظهار داشت: توده هوای کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار کدام ممکن است وارد استان شده ، ظرف چند مورد آخر روز بلند مدت نیز یکپارچه خواهد کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی در این زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موضوع  ورزش سامانه بارشی طی روزهای پایانی هفته، به مقیاس عقب خواهد کشف شد.


این کارشناس هواشناسی در داخل یکپارچه اظهار کرد: وزش بادهای جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتقال} توده غبار به دلیل سمت استان های جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب استان سمنان موجب آلودگی هوا تا حد زیادی شده است.


وی در کنار ورزش سامانه بارشی نیز ابراز کرد: ورزش این سامانه بارشی به همان اندازه اواسط هفته بلند مدت یکپارچه خواهد کشف شد وموجب بارش باران در داخل غالب عوامل استان به طور قابل توجهی نواحی شمالی وشرقی احتمالاً وجود خواهد داشت.


بنا به آموزش داده شده است میرشجاع بیشینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمینه دمای هوای سمنان ۲۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ سطح بالای a 0 است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی همراه خود وارد شدن سامانه کم استرس بارشی نیز تنظیم چندانی نخواهد کرد.


{در حال حاضر} هوای سمنان ناسالم است


سعید شکری، سرپرست اداره نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش اداره کامل ایمنی اطراف زیست استان سمنان نیز در کنار شاخص های کیفیت بالا هوای استان اظهار کرد: تصمیم گیری شاخص کیفیت بالا هوای استان براساس داده ها ایستگاه های پایش کیفی هوای ملت به صورت ۲۴ ساعته محاسبه می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود برخی فاکتورها یادآور ذرات محیطی تاثیر نیاز به مدت زمان دارد.


شکری خاطر آرم کرد:{در حال حاضر} شاخص کیفیت بالا هوای استان ۹۹ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای گروه های ظریف، سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان ناسالم است، با این وجود این شاخص ممکن است به طور اضافی طی چند مورد آخر ساعت بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موضوع تنظیمات جوی عوض شود.


انتهای پیام/