ژنراتور رژیم غذایی با تغییر کالری

رژیم تغییر کالری یک ژنراتور رژیم آنلاین را ارائه می دهد که به شما کمک می کند برنامه غذایی خود را ترسیم کنید. این شما را به مسیر کاهش وزن به سمت موفقیت سوق می دهد. مدت زمان برنامه غذایی 11 روزه و شامل 4 وعده غذایی در روز می باشد. این غذاها را می توان بدون ترتیب از پیش تعیین شده مصرف کرد.

در این رژیم تغییر کالری می توانید هر چقدر که می خواهید بخورید و مجبور نیستید خود را محدود کنید یا گرسنه بمانید. شما همچنین باید تا زمانی که سیر شوید غذا بخورید اما تا زمانی که خیلی سیر نشده اید نباید غذا بخورید. در این فرآیند باید بتوانید سیری یا گرسنگی را که تجربه خواهید کرد به تصویر بکشید.

با این حال، 2.5 تا 3 ساعت بین وعده های غذایی شما فاصله وجود دارد تا رژیم غذایی متعادل و مناسب شود. باید وعده های غذایی خود را به طور مساوی تقسیم کنید تا مجبور نباشید خود را تحت استرس قرار دهید و این باعث می شود از رژیم غذایی خود دور شوید.

رژیم تغییر کالری شامل غذاهای متعادل از هر چهار گروه است و این باعث می شود که در نهایت بدون نیاز به هیچ چیز وزن کم کنید. تنها مشکل این است که شما نمی توانید این غذاها را هر زمان که دوست دارید بخورید. برای تعیین یک الگو باید همه انواع کالری را در یک مجموعه گروه بندی کنید. اگر بتوانید از هر مجموعه ای از هرم غذایی غذاهایی بگنجانید، ممکن است ساده ترین گزینه باشد. و کالری باید از یک وعده غذایی به وعده دیگر و از یک روز به روز دیگر تغییر کند.

بنابراین موارد اصلی که باید در رژیم غذایی تغییر کالری در نظر بگیرید عبارتند از:

1. شما باید بتوانید محاسبه کنید که چقدر باید وزن کم کنید.

2. مدت زمان رژیم 11 روزه است و در این روزها باید مقداری کاهش وزن سریع را تجربه کنید.

3. شما وعده های غذایی شخصی خود را تولید خواهید کرد، تا زمانی که سیر شوید بخورید، اما تا زمانی که خیلی سیر نشوید.

4. مطمئن شوید که بین وعده های غذایی خود بین 2 تا 3 ساعت بعد از هر وعده غذایی فاصله بگذارید.

5. هر روز حداقل 9 لیوان آب بنوشید.

شما می توانید وعده های غذایی خود را بدون ترتیب از پیش تعیین شده بخورید.

بسیار مهم است که سه روز استراحت داشته باشید تا به دلیل کاهش وزن سریع به بدن خود فرصت استراحت بدهید.

این رژیم با تغییر انواع کالری هایی که مصرف می کنید عمل می کند. نه نیازی به پیگیری میزان کالری خود دارید و نه باید غذاهای مصرفی خود را پیگیری کنید. این طرح در نوع خود منحصر به فرد است و نتایج عالی را برای بسیاری از مردم در سراسر جهان ثابت کرده است. این حتی غذا خوردن شما را مختل نمی کند، در واقع شما را به خوردن همه غذاهای چهار گروه تشویق می کند و همچنان به هدف خود یعنی کاهش وزن خواهید رسید.

بسیاری از رژیم گیرندگان این برنامه را در واقع بسیار مفید یافته اند و برای آنها فوق العاده عمل کرده است. اگر این اولین بار است که در مورد رژیم غذایی تغییر کالری به اینجا می آیید، از شما دعوت می کنم آن را امتحان کنید و نتایج را خودتان بررسی کنید.

رژیم لاغری سریع