پیشگویی کردن نابودی اسراییل در داخل خیلی کمتر به دلیل 25 12 ماه/ مدعیان حقوق بشر به مسأله فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن ظاهر شد صادقانه ندارندحجت الاسلام اختری ذکر شد: تحلیل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش‌سوراخ بینی‌های کارشناسانی کدام ممکن است به دلیل رژیم اشتغالگر قدس حمایت می‌کنند اینجا است حتی قبل از ۲۵ 12 ماه بلند مدت رژیم صهیونیستی به نوک عمر شخصی می‌رسد.