سناریو سیستان وبلوچستان در داخل بخش امنیتی مناسب است/به دلیل انهدام ۷۵باند گروه یافته داروها مخدر به همان اندازه دستگیری ۱۶ نفر به دلیل قطعات غالب سرشبکه هاساعت: 16:05
چاپ شده شده در داخل مورخ: 1401/02/08
شناسه خبر: 1835113

سردار احمد طاهری، فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان همراه خود مقوله ای اینکه سناریو استان در داخل بخش امنیتی مناسب است، اظهار داشت: سناریو فوق مرهون همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشارکت} مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر های اسباب بازی های امنیتی، نیروی انتظامی، سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج است.


به گزارش وب {اطلاع رسانی} بهترین راه دانا به نقل به دلیل عصرهامون، سردار احمد طاهری، فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان در داخل نشست خبری همراه خود اصحاب رسانه همراه خود مقوله ای اینکه سناریو استان در داخل بخش امنیتی مناسب است، مقوله ای کرد: به دلیل منصفانه سو همراه خود هوشمندی و کاربرد مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشارکت} مثبت بزرگان طوایف، ریش سفیدان ونخبگان، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سوی نه همراه خود دردسر های اسباب بازی های امنیتی، نیروی انتظامی،  سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج سناریو امنیتی در داخل استان خوب است.

وی افزود: سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در داخل بخش جرائم همراه خود خرید رتبه۳۴ فینال رتبه کشوری را به شخصی اختصاص دانش و این است حیاتی کارنامه استان را در داخل بخش انتظامی در داخل شیوع جرائم خوب کرده است.

این مقام پاسخگو برای اضافه کرد:  یکی در میان مشکل های استان ماده داروها مخدر، سلاح، جرائم متاثر به دلیل مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای همجوار است، یقینا موثرترین پسر {در این} منطقه  اصحاب رسانه هستند چرا کدام ممکن است حس ایمنی را به مردمان القا می کنند.

انهدام ۷۵  باند گروه یافته قاچاق داروها مخدر در داخل سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان

فرمانده انتظامی استان تاکید کرد: انهدام ۷۵ باند گروه یافته قاچاق داروها مخدر، پیدا می کند بالغ بر ۱۳۲تن داروها مخدر، دستگیری ۱۶ نفر به دلیل اعضای غالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرشبکه ها به دلیل جمله اقدامات پلیس در داخل استان است.

وی در داخل پایان دادن مطلب فوق در رابطه با اینکه انتظامی استان آن را به راه دستگیری سرشبکه های قاچاق موادمخدر رتبه اول را در داخل ملت دارد، اظهار داشت: وارد کردن ضربه مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند کردن قیمت برای قاچاقچیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوداگران از دست دادن زندگی به دلیل {اهداف} این گروه است به منظور که پارسال ۸۰۶ اسباب بازی {خودرو} خارج از کشور، داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیزرو به دلیل قاچاقچیان پیدا شده است است.

طاهری تصریح کرد: بهبود ۳۲ درصدی دستگیری اشرار، ۹ درصدی پیدا می کند سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ۱۷ درصدی انهدام باندهای قاچاق سلاح به دلیل نه های پلیس استان در داخل 12 ماه قبلی بود این عملیاتها ۲ هزار سلاح غیر تایید شده پیدا می کند شد.

وی به کاهش عکس گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزاع مسلحانه، به کاهش ۲۲ درصدی نزاع های جمعی غیر مسلحانه، بهبود ۲ درصدی پیدا می کند خانه شکنی های دوره ای، بهبود ۱۴ درصدی پیدا می کند خودروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ۱۷ درصدی پیدا می کند خانه شکنی های مسلحانه را به دلیل جمله اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام ماموران انتظامی استان در داخل 12 ماه ۱۴۰۰ اشاره کردن کرد.

فرمانده انتظامی استان شکسته نشده داد: بهبود ۷۴ درصدی پیدا می کند خانه شکنی به عنف، ۸۰ درصدی خانه شکنی های دوره ای، به کاهش ۵۰ درصدی {قتل} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود پیدا می کند {قتل} های اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معوقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهموار شدن ۳۲ باند خانه شکنی دوره ای به دلیل نه های پارسال پلیس سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان است.

وی مقوله ای کرد: پیدا می کند ۴۸۶ میلیارد تومان کالای قاچاق پلیس این استان را سودآور ترین گروه در داخل مبازره همراه خود قاچاق کرده است.

خانه شکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاره کردن احتمالاً بیشترین جرائم استان 

این مقام پاسخگو برای بهبود ۵۹ درصدی کشفیات محموله های قاچاق، بهبود هشت درصدی پیدا می کند باندهای قاچاق محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیدا می کند بیش به دلیل ۱۰ میلیون لیتر موادسوختی را به دلیل جدی فعالیتهای فرماندهی انتظامی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تعمیر تصرف ۷۸۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۹۱ مترمربع اراضی دولتی به دلیل نه عملکردهای انتظامی استان است.

وی اضافه کرد: شیوع تصادفات دغدغه کل شما مسوولان کلان نظام بویژه رئیس معظم انقلاب است کدام ممکن است همراه خود دردسر های پایان یافته پارسال تصادفات نتیجه در فوت در داخل استان ۲۸ شانس به کاهش داشته این در داخل حالیست کدام ممکن است بیش به دلیل ۹۰ شانس راههای استان دوطرفه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به راه از کیت دوربینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {زیر} توسعه ها نیز ضعیف است.

طاهری انجام پلیس فتای استان را نیز آمیز توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار کرد: ۹۸ شانس {پرونده} های ارجاعی به پلیس فتا استان پیدا شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به {سرانجام} رسیده است.

وی احتمالاً بیشترین جرائم استان را خانه شکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاره کردن {مرتبط} همراه خود کامپیوتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایبری عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: به دلیل ۸۷ {پرونده} ارجاعی به پلیس فتا ۸۴ {پرونده} پیدا شده است است.

سردار طاهری خاطر نماد کرد: پلیس استان در داخل ساختار نوروزی امسال بیش به دلیل هشت تن موادمخدر پیدا می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت عملیات مسلحانه علیه سوداگران از دست دادن زندگی مشارکت در دانش است.

انتهای پیام/