وزش باد مجددا {شرایط} را برای تأثیر می گذارد غبار به جو استان فراهم خواهد کردساعت: 12:18
چاپ شده شده در داخل مورخ: 1401/02/12
شناسه خبر: 1836092

شهناز حق پرست اظهار داشت: به همین دلیل روز چهارشنبه به همان اندازه بالا هفته وزش باد مجددا {شرایط} را برای تأثیر می گذارد غبار به جو استان فراهم خواهد کرد.


به گزارش آنلاین {اطلاع رسانی} بهترین راه دانا؛ شهناز حق‌پرست در داخل مشاوره با خبرنگار مرصادنیوز گفت: بر ایده فینال اطلاعات های هواشناسی هوای استان کرمانشاه در امروز غبار آلود، در داخل بعضی ساعات بخصوص در داخل نواحی شمالی استان در کنار همراه خود رگبار ظریف باران و رعد و تحت تأثیر قرار دادن خواهد بود، احتمالا.

کارشناس هواشناسی استان کرمانشاه افرود: پیشگویی کردن می تواند باشد به همین دلیل اواخر وقت در امروز بتدریج به همین دلیل غلظت غبار در داخل عوامل مختلف استان کاسته شود.

وی خاطر آرم کرد: در داخل روز سه شنبه (فردا) غبار نسبتا رقیق بویژه در داخل نواحی مرزی حیاتی ترین پدیده در داخل مرحله استان خواهد بود، احتمالا.

حق پرست اظهار داشت: شایان اشاره کردن است سامانه ناپایدار یکی دیگر به همین دلیل روز چهارشنبه به همان اندازه بالا هفته، جو جهان را خرس تاثیر مکان ها به تناوب سبب توسعه ابر و وزش باد نسبتا از حداکثر در داخل مرحله استان خواهد بود.

وی خاص داشت: به این آماده سازی وزش باد مجددا {شرایط} را برای تأثیر می گذارد غبار به جو استان فراهم خواهد کرد.

حق پرست گفت: دمای هوا روزهای سه شنبه و چهارشنبه بطور نسبی افزایش خواهد یافت، در داخل روزهای پنجشنبه و جمعه تنظیمات چندانی نخواهد داشت.

کاشناس هواشناسی استان کرمانشاه اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت قبلی دمای هوای کرمانشاه بین 10 به همان اندازه 24 سطح سلسیوس در داخل نوسان بود و در داخل همین {بازه زمانی} سنقر همراه خود کمینه دمای ۵ سطح سلسیوس شناخته شده به عنوان سردترین و سومار همراه خود بیشینه دمای ۳۲ سطح سلسیوس خوب و دنج ترین شهرستان‌ها به پرونده رسید.


انتهای پیام/