نمی‌خواهیم شاهد جنگ روسیه و ناتو باشیموزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه اگر روسیه به یک کشور عضو ناتو حمله کند، این ائتلاف نیز به‌صورت جمعی پاسخ خواهد داد، اما ارزیابی کرد که مسکو ناتو را وارد درگیری اوکراین نمی‌کند.

رژیم لاغری سریع