نشست اعضای کارگروه VAR فدراسیون فوتبالساعت: 19:21
تاریخ انتشار: 1301/06/01
کد خبر: 1892116

با حضور دبیرکل فدراسیون فوتبال، جلسه اعضای کارگروه معرفی سامانه کمک داور تصویری برگزار شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در ادامه اقدامات انجام شده برای راه اندازی سامانه کمک داور تصویری در فوتبال ایران، در این جلسه مقرر شد کارگروه ویژه ای با همکاری هیئت های فوتبال استان ها تصمیم گیری شود. زیرساخت ها و شرایط اجرای سیستم در ورزشگاه های سراسر کشور. بررسی آغاز فعالیت های عملیاتی و ارائه گزارش تفصیلی در این خصوص.
مصوبه دوم این جلسه پیش بینی و برگزاری دوره آموزشی داوران در پایان مسابقات جام جهانی و مسابقات لیگ برتر در مرکز ملی فوتبال و با هماهنگی کمیته داوران فدراسیون فوتبال بود.
با توجه به تهیه برنامه عملیاتی مورد نظر و اقدامات اولیه انجام شده، پس از تایید نهایی در خصوص شرکت های دارای مجوز، مراحل عملیاتی و عملیاتی برای فعال سازی VAR در کشور آغاز خواهد شد.