نرخ رشد اقتصادی دو برابری در خوزستان


وی افزود: بخش خصوصی در تولید ارزش افزوده و ثروت از اهمیت ویژه و نقش بسزایی برخوردار است و باید مورد حمایت مسئولان قرار گیرد. در این راستا صادرات محصولات از مرزهای خوزستان زنجیره ارزش افزوده استان را تکمیل می کند.

استاندار خوزستان گفت: تولید صنایع، کشاورزی و غیره باید به صورت هدفمند انجام شود چرا که برای صادرات محصولات باید استانداردها رعایت شود.

خلیلیان تصریح کرد: در نمایشگاه ها باید ارتباط سرمایه گذار و تولیدکننده تقویت شود و از این طریق نفوذ استان در حوزه صادرات افزایش یابد و بین محصول و بازار هدف پیوند ایجاد شود.

وی با تاکید بر ایجاد ارتباط بین بازارهای داخلی و خارجی، ادامه داد: بازار داخلی نیز باید به نفع مردم استاندارد شود.

استاندار خوزستان همچنین پتانسیل صنایع پایین دستی را مورد توجه قرار داد و گفت: صنایعی که می توانند با افزودن ارزش افزوده از طریق بخش خصوصی و حمایت های دولتی زنجیره تولید را تکمیل کنند باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند زیرا اشتغال زایی را برای استان به همراه خواهد داشت. ..

خلیلیان با اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم با اشاره به اینکه شاهد رونق اقتصادی استان هستیم، گفت: نرخ رشد اقتصادی استان خوزستان از 2.8 درصد به 9.5 درصد و بیش از دو برابر شد.

وی ادامه داد: سال گذشته در مجموع 22 هزار شغل ایجاد شد، اکنون از 25 هزار شغل عبور کرده ایم و اشتغال استان در 5 ماه گذشته بیش از کل اشتغال ایجاد شده در سال گذشته است. فراتر رفت.

استاندار خوزستان در پایان با اشاره به وضعیت پارک آبی اهواز گفت: طرح پارک آبی اهواز طی سال های گذشته در استان بهسازی شده اما اجرای آن مسدود شده است.

انتهای پیام/