معیشت دیروز، رفتگر حیاط اسدآباد امروز!سال هاست که با خشونت آسمان و زمین، «آب» مایه حیات، به بیماری واگیرداری به نام «کمیابی» مبتلا شده و اکنون به دلیل همین خشونت و کمبود، بسیاری از مردم شهرستان اسدآباد آب را در نظر می گیرند. مثل یک جارو در حیاط و آینده را بی رحم ببینید جان هر فرد در این جامعه به این منبع زندگی می افتد. ناگفته نماند که بی توجهی مسئولان نیز در نبود این ماده حیاتی نقش مهمی داشت، حالا که ادعا می کنیم آب حیاتی است باید مانند موزه از آن محافظت کنیم.