مردم نسبت به تامین کالاهای اساسی در بازار نگرانی نداشته باشند/ گران فروشی ها را اعلام کنیدمحمد محمدزاده با اشاره به اینکه مردم هیچی نگرانی نسبت به کمبود کالاهای اساسی در بازار نداشته باشند، گفت: کالا به میزان کافی تامین شده و مردم به میزان نیاز می توانند کالاهای موردنیازشان را تهیه کنند.

رژیم لاغری سریع