ما مدارس را به مدت دو سال تعطیل کردیم که قبلاً هرگز در دنیا نبود


وی در ادامه گفت: در حال حاضر حکمرانی خوب در نظام آموزش و پرورش نوعی عدالت است. ما به سمت عدالت توزیعی پیش می رویم و در حال حاضر معلم دائمی آماده خدمت در نقاط مرزی داریم. ما از گروه های جهادی و خیریه استفاده می کنیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر 8 هزار کلاس درس در کشور وجود دارد که بر اساس بودجه به کلاس درس ایمن تبدیل شده است. در حال حاضر معتقدم سند انتقال باید از مدرسه شروع شود.

نوری ادامه داد: با وجود محدودیت های مالی، رتبه بندی اساتید در حال انجام است. در رتبه بندی معلمان آموزش و پرورش اصلاح صلاحیت معلمان و نظام پرداخت نیز مورد توجه قرار گرفته است. رتبه بندی معلمان هر سه سال یکبار بررسی می شود و صلاحیت حرفه ای و عمومی بررسی می شود و این موارد تاثیر مثبتی بر نظام آموزشی دارد.

وی گفت: پس از بارگذاری مدارک و ارزیابی آنها توسط حسابرسان 45 درصد اضافه شارژ اعمال می شود. یک شکاف در اتصال سیستم ها وجود دارد.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: تمامی همکاران فرهنگی شاغل در مدارس و ادارات وزارتخانه که معلم هستند در طرح رتبه بندی معلمان شرکت می کنند و تاریخ اجرای آن از 31 شهریور سال گذشته خواهد بود.

نوری تصریح کرد: به نظرم بخشی از مبلغ باید به صورت علی الحساب به معلمان پرداخت شود. کارکنان مهر آفرین بیش از 15 سال سابقه کار با این شرکت را دارند. تا پایان شهریور ماه امسال، آزمون را برگزار کردیم و سعی کردیم تکلیف آنها را مشخص کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به قطعی نشدن رتبه ها، فعلاً پرداخت علی الحساب انجام می شود. دولت 38 هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان اختصاص داد که بخشی از آن پرداخت شد. وی گفت: بودجه واقعی در سال آینده اصلاح و کسری ها برطرف می شود.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: از مهرماه در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد، حدود 3 میلیون دانش آموز در مناطق دور افتاده به غذای رایگان نیاز دارند. در حال حاضر 13 میلیون و 900 هزار نفر در مدارس ثبت نام کرده اند و چیزی برای تکمیل وجود ندارد.

نوری افزود: دو سال مدارس را تعطیل کردیم که در دنیا این کار انجام نشده است. ستاد ملی مبارزه با کرونا بازگشایی مدارس را به صورت حضوری تایید کرده است تا امتحانات آذرماه به صورت حضوری برگزار شود.

وی گفت: طبق بررسی های انجام شده دانش آموزان حدود 30 درصد دچار افت تحصیلی می شوند. حدود چهار میلیون نفر از آموزش و پرورش محروم هستند، بنابراین برای جبران افت تحصیلی 1500 میلیارد بودجه در نظر گرفته شده است و این کار ویژه کلاس اولی ها است. حدود دو میلیون نفر در کلاس های تقویتی شرکت کردند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: مهمترین دستاورد وزارت مردمی و عدلیه این است که این کار را آغاز کرده ایم. محبوبیت یعنی مردم در زمان کرونا معلم شده اند. من معتقدم که باید والدین را در ارزیابی ها لحاظ کنیم. مردم در امور عملی و معنوی به ما برکت داده اند.