ما فرصتی تاریخی برای نجات لبنان داریم


آفرود افزود: ما در بین مردم هستیم و رنج را می دانیم، مردم را دوست داریم و معتقدیم خدمت، حفاظت و حراست از آنها یکی از بزرگترین موهبت های خداوند است.

دبیرکل حزب الله تاکید کرد: فرصتی تاریخی و طلایی برای نجات کشور و حرکت مردم از وضعیت ناگوار کنونی به آینده ای بهتر وجود دارد و مستلزم ریسک پذیری است، پس باید به سمت این ریسک برویم.

وی در ادامه گفت: ما حاضریم خود و عزیزانمان را برای حفظ کشور و مردممان فدا کنیم و خداوند ما را موظف به انجام این کار قرار داده است.

نصرالله افزود: برخی پرونده گاز و نفت لبنان را به پرونده هسته‌ای ایران مرتبط می‌دانند، زیرا برخی آمریکایی‌ها و سعودی‌ها فکر می‌کنند بقیه یکی هستند و برخی می‌گویند بحث گاز و نفت برای اهداف سیاسی داخلی است.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: آنچه در این زمینه نیاز داریم کمک به کشورمان و دادن اختیارات دولتی در مذاکرات است و فردا صبح میانجی آمریکایی با سران کشورها دیدار خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: اکنون ما طرف مذاکره نیستیم و هیچ فردی را برای انجام این کار تعیین نکرده ایم و انجام آن بر عهده ما نیست.

سید حسن نصرالله افزود: با توجه به نتایج، تصمیم خواهیم گرفت که در آینده چگونه عمل کنیم و از مردم هیچ پاداش و تشکری نخواهیم داشت. ما به نفت و گاز و بقای کشور علاقه مندیم.

دبیرکل حزب الله لبنان در پایان سخنان خود گفت: در این 40 سال خداوند به ما قدرت صبر داده و از اصول و اهداف خود عقب نشینی نکرده ایم.