ما در آغاز فناوری هسته ای پیشرفته هستیم


این نکته به ما درک بهتری از مسیر طی شده شهدا می دهد و ضرورت تمرکز بر نقشه های دشمن را بیش از هر زمان دیگری برجسته می کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به دشمنی توطئه چین و استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی تصریح کرد: مهمترین دلیل این دشمنی روحیه استقلال طلبی ملت ایران است چرا که تقویت این روحیه در خطر است. منافع آنها

وی با بیان اینکه دشمن و نظام استکباری از هیچ تلاشی برای جلوگیری از پیشرفت ایران اسلامی دریغ نکرده اند، بیان کرد: زمانی وارد جنگ شدند و اکنون با ایجاد فتنه در کشور تلاش می کنند جامعه را ناامن نگه دارند.

اسلامی با اشاره به فعالیت های منافقین علیه مردم از ابتدای انقلاب تاکنون افزود: منافقین بیش از 12 هزار نفر را در کشور از طریق تروریسم به شهادت رسانده اند که بیشتر آنها زن و کودک هستند.

آنها با دروغگویی و ساختن اسناد جعلی برای پرونده هسته ای ایران به مردم خیانت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: منافقین و دشمنان با ساختن اسناد جعلی و دروغ پردازی برای پرونده هسته ای ایران اسلامی به مردم خیانت می کنند و منافقان و دشمنان متوجه می شوند که با کشتن دانشمندان هسته ای نمی توانند جلوی تحولات هسته ای را بگیرند. ، او می خواهد با توطئه ها و تحریم های فراوان مقاومت مردم ایران را بشکند.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به پیشرفت دانشمندان ایرانی در رسیدن به فناوری جهانی تاکید کرد: در حال حاضر در ابتدای بحث فناوری هسته ای هستیم و انشالله با انرژی پیش خواهیم رفت.

وی با بیان اینکه فناوری هسته ای یک اقیانوس بیکران است، گفت: تثبیت وضعیت کنونی پیش نیاز مسیر و افق آینده ملت است.

اسلامی با اشاره به کاربردهای مختلف انرژی هسته ای در علوم فضایی، نیرو، حمل و نقل، پزشکی و غیره، تصریح کرد: در برنامه های خود هدف نیروگاه های جدید را مشخص کرده ایم و در این زمینه تصمیم گرفته ایم.

دیدگاه ما در مورد انرژی هسته ای علمی است

وی با اشاره به اینکه نگاه ما به انرژی هسته ای علمی است، گفت: با این نگاه داشتن فناوری های جدید نقطه قوت کشور است و تحریم ها را تایید می کنیم چون ابرقدرت ها این تحولات را در کشور نمی بینند.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه هدف دشمن در چند سال اخیر کاهش ارزش پول ملی بوده است، تصریح کرد: همه اقدامات تهاجمی و تدافعی باید در راستای حفظ ارزش پول ملی در این اقتصاد باشد. جنگ