مارس عضو ماه بورلی اسلون TFE South Riding


TFE مایل است به عضو ماه مارس ما ، بورلی اسلون از South Riding تبریک بگوید. بورلی در سال 2014 از کار در دولت بازنشسته شد. او گفت که سلامتی و تناسب اندام اکنون شغل تمام وقت او است! کار او بسیار استرس زا بود و همیشه یافتن زمانی برای تناسب اندام دشوار بود. بورلی از کودکی همیشه به ورزش و تناسب اندام مشغول بوده است. دیابت در خانواده او وجود دارد ، بنابراین او می دانست که …

ویر

دیدگاهتان را بنویسید