لیگ برتر هندبال بانوان| صدر جدول در داخل اختیار زردپوشان اصفهانهمراه خود نوک روز دوم به همین دلیل مرحله دوم در اطراف بازگشت لیگ برتر هندبال صدر جدول در داخل اختیار سپاهان اصفهان ماند.