لیگ برتر هندبال بانوان| جذب می کند توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاملی در داخل روز پیروزی سپاهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملایرروز نخست مرحله دوم در اطراف بازگشت لیگ برتر هندبال بانوان به میزبانی اینترنتی تهران برگزار شد.