قیمت جهانی گندم در سه ماه اخیر۱۲۰ دلار افزایش داشته استوزیر صمت گفت: در سه ماه گذشته قیمت هر تن گندم از ۲۸۰ دلار به ۴۰۰ دلار رسیده است.

رژیم لاغری سریع