فوریه عضو ماه Ty Galkin از TFE One Loudoun


Ty Galkin از TFE One Loudoun ، عضو ماه فوریه ما است! تای یک دبیرستان 18 ساله ارشد دبیرستان استون بریج است. تای در اکتبر به TFE پیوست و بلافاصله تمرینات خود را با مربی جاستین هو برای افزایش وزن و افزایش وزن و عضله آغاز کرد. تای همیشه یک ورزشکار بوده است ، اما تنها پس از ورود به TFE وزنه برداری را شروع کرد. از زمان تمرین با جاستین ، تای از چمباتمه زدن 95 کیلوگرم خارج شده است …

ویر

دیدگاهتان را بنویسید