استرس در داخل اردن علیه تل آویو: سفارت رژیم صهیونیستی را ببندیدنمایندگان اردنی همراه خود صدور اطلاعیه ای معامله بسته شدن سفارت اسرائیل در داخل امان را تایید کردند.