عکس: فوران آتشفشانی در اسپانیا جزایر قناری را ویران کرد
آتشفشان کامبره ویا در لا پالما در جزیره اسپانیا فوران و گدازه فوران کرد.

دیدگاهتان را بنویسید