{عکس}/ آیین های عادی گرگ – خوزستانساعت: 09:01
گذشته تاریخی تخلیه: ۱۳۰۱/۰۱/۲۸
کد خبر: 1822474

قرقیان هر دو قرقیان عنوان ایمان عادی است میان اعراب خوزستان، استان هرمزگان، عراق، بحرین، کویت، شرق عربستان (الاحساء را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطیف) را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات مشترک است.