علی کریمی معترضان را به دلیل اظهارات گمراه کننده درباره نذری محرم «حرامزاده» می خواندساعت: 02:43
تاریخ انتشار: 1301/05/26
کد خبر: 1890483

علی کریمی که در روزهای کمبود برق و قطعی برق در دولت قبل، قبوض آب و برقش در ویلاهای مجللش چند کروری می شد، به ماه نذری محرم معروف است که نوعی غذای عمومی است. فقیر و تهیدست و بی شک نیازمند و اسرافکار و مبتذل. !

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ علی کریمی که در روزهای کمبود برق و قطعی برق در دولت قبل، قبوض آب و برقش در ویلاهای مجللش چند کروری می شد، به ماه نذری محرم معروف است که نوعی غذای عمومی است. فقیر و تهیدست و بی شک نیازمند و اسرافکار و مبتذل. !

این اظهارات به عنوان تکرار کورکورانه برخی شبهات سطحی و ساده اندیشی مورد انتقاد قرار گرفت، اما علی کریمی منتقدان خود را حرامزاده خواند!

فحاشی علی کریمی در اینستاگرام علیه ایرانیان، اگر اتباع آمریکایی یا اسرائیلی را هدف قرار می داد، توسط اینستاگرام پاک می شد و با وجود تذکر علی کریمی، هنوز پاسخ نهادهای حقوقی و قضایی کشور نتیجه ای در بر نداشته است.

فحاشی علی کریمی در کامنت هایش مورد استقبال انبوهی از شبکه های ضد دینی مرتبط با بهائیان قرار گرفت.