علاوه بر این: پل توماس اندرسون مات و مبهوت است "پیتزای ریشه ای شیرین" تریلرجزیره کونی

از آنجا که بازی موازی برای همه مناسب است ، پیوندهای امروز را در پایان روز بررسی کنید: "پیتزای ریشه ای شیرین" تریلر ، R کلی مجرم شناخته شد ، یک تنبل خواب آلود ، موضع کیری ایروینگ در برابر واکسن ، مصاحبه با دیوید چیس و موارد دیگر. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید