عضو ماه ژانویه جسیکا ترنبول از TFE South Riding


جسیکا ترنبول از TFE South Riding عضو ماه ژانویه ما است! جسیکا یک زن مجرد و شلوغ در اواخر چهل سالگی است. او فقط در اواخر سی سالگی شروع به ورزش کرد و تا اوایل سال 2020 آمادگی جسمانی را در اولویت قرار نداد. او یکی از اعضای بنیانگذار محل TFE South Riding بود ، اما متأسفانه فقط یک یا دو بار در سال اول کار کرد.

ویر

دیدگاهتان را بنویسید