عضو ماه می گری مالکان از South Riding


TFE به عضو ماه مه ما گری مالاکن تبریک می گوید. گری در ماه ژوئن به TFE پیوست که TFE پس از قرنطینه مجدداً باز شد. او همیشه به تناسب اندام مشغول بود ، اما وقتی کووید به گری برخورد کرد ، او نیاز به یک باشگاه بدنسازی در نزدیکی خانه اش داشت. در ماه اوت ، او برای ارزیابی تناسب اندام رایگان آمد تا تناسب اندام ، اهداف و آنچه می خواهد به آن برسد را بهتر بشناسد. سپس …

ویر

دیدگاهتان را بنویسید