شروع طرح داروار از صبح 23 تیر/ پرداخت عمومی قطعی می شود


وی افزود: این طرح ارتقای بیمه با بیمه همگانی آغاز شد و امسال شش هزار میلیارد تومان به آن اختصاص یافته و بیش از شش میلیون نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

وزیر بهداشت گفت: از سوی دیگر به وزارت بهداشت پنج هزار میلیارد تومان برای تامین بیماران خاص داده شده است.

وی ادامه داد: طرح پیش رو که از امشب یعنی بامداد سوم تیرماه آغاز می شود، طرحی جامع و مستمر است و به نام طرح داروار است.

عین اللهی خاطرنشان کرد: در این طرح علاوه بر بیمه همگانی، تعداد داروهای تحت پوشش افزایش یافته و 100 داروی پرمصرف را بدون احتساب بیمه شامل داروهای سرماخوردگی و ایبوپروفن قرار داده ایم.

وزیر بهداشت گفت: همچنین این طرح داروهایی را که قبلاً تحت پوشش بیمه نبوده و بیش از 350 داروی ضروری مصرفی بیماران مزمن را تحت پوشش قرار می دهد.

وی ادامه داد: هدف اصلی ما افزایش پوشش بیمه دارویی است و بر اساس بخشنامه رئیس جمهور تصمیم گرفته شده تا این طرح در کل کشور اجرا شود و با هدف کاهش هزینه های بیماران انجام شود.

عین اللهی گفت: در ادامه این طرح سعی می شود برای اکثر داروها پوشش بیمه ای ایجاد شود و تغییری در نحوه پرداخت مردم برای داروها ایجاد نشود.

وی افزود: هدف اصلی این طرح تثبیت پرداخت از جیب بیماران است و در حوزه پزشکی نیز تلاش می کنیم هزینه درمان بیماران را دولت متقبل شود.