سند تک برگ مناطق آزاد کشور تا ۲ ماه آینده صادر می‌شوددبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سند تک برگ ۱۵ منطقه آزاد تجاری و اقتصادی کشور تا ۲ ماه آینده صادر می شود.