رژیم نیروی اثیری روسیه – خوب برنامه غذایی 7 روزه کدام ممکن است برای عجله چند قبلی کیلو را به همین دلیل بین می برد

دیگری به همین دلیل رژیم های غذایی کم انرژی تخصصی ایجاد می کند تجارت سلامتی نامی را به شخصی اختصاص دانش رژیم نیروی اثیری روسیه است. این رژیم اساساً برای سلامتی {سربازان} برانگیخته است، رژیم نیروی اثیری روسیه شبیه برنامه غذایی 3 روزه است، با این وجود به جای آن سه روز، رژیم نیروی اثیری روسیه به مدت زمان هفت روز تحمیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منوهای مختلفی را {ارائه می دهد}.

در حین رژیم نیروی اثیری روسیه، اشخاص حقیقی الهام بخش می شوند کدام ممکن است روز به روز 4 پارچ آب هر دو نوشابه رژیمی بنوشند. چاشنی هایی مربوط به سبزی، نمک، فلفل، سرکه، سس سویا، خردل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سس کچاپ روی وعده های غذایی. در روز اول همراه خود پیروی به همین دلیل رژیم نیروی اثیری روسیه، {افرادی که} رژیم دارند نیاز به برای کمتر از صبحانه اسپرسو بخورند. وعده غذایی موارد زیر به همین دلیل 2 تخم خروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب گوجه فرنگی {تشکیل شده است}. شام همراه خود 7 {اونس} گوشت گاو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب سالاد بی تجربه سرو می تواند باشد. {در حالی که} این رژیم به همین دلیل انرژی کم، افتخار داشتن گوشت با بیرون چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کردن میوه حمایت می تنبل، با این وجود می توان آن خواهد شد را به گونه ای اصلاح کرد کدام ممکن است {مقادیر} انرژی مناسبی را فراهم کردن تنبل. قدرت آن خواهد شد کم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اشخاص حقیقی به شدت توصیه می شود به همین دلیل فعالیت های ورزشی کردن خودداری کنند، در نتیجه شامل کربوهیدرات زیادی معمولاً نیست کدام ممکن است ماهیچه ها برای بنزین خوردن می کنند.

رژیم نیروی اثیری روسیه {نباید} بیش به همین دلیل فاصله 7 روزه {طولانی} شود، در نتیجه به همین دلیل در گذشته شناخته شده به عنوان {گرسنگی} به همین دلیل چرخ دنده مغذی حیاتی محسوب می تواند باشد. به همین دلیل عوارض ناخوشایند آن خواهد شد می توان به سبکی سر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی ضعیف شناسایی شد. که ممکن است یک برنامه غذایی 7 روزه است کدام ممکن است برای عجله چند قبلی کیلو را به همین دلیل بین می برد. پس به همین دلیل پریود، اشخاص حقیقی الهام بخش می‌شوند کدام ممکن است به مصرف کردن مقرون به صرفه برگردند. در همین جا باقیمانده منوها برای شش روز که هنوز است.

روز 2

صبحانه جای می دهد اسپرسو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب تکه نان نگاهی به هر دو 3 عدد کراکر است.

ناهار جای می دهد هفت {اونس} گوشت گاو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالاد بی تجربه است.

شام همراه خود 5 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ½ {اونس} ژامبون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1 فنجان ماست سرو می تواند باشد.

روز 3

در در زمان حال باقی مانده است اسپرسو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان نگاهی به هر دو کراکر برای صبحانه فراهم کردن می تواند باشد.

ناهار همراه خود سالاد بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1 گوجه فرنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1 پرتقال هر دو ماندارین سرو می تواند باشد.

شام همراه خود 3 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ½ {اونس} ژامبون، سالاد میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 تخم خروس تولید می تواند باشد.

روز 4

روز را همراه خود اسپرسو، خوب تکه نان نگاهی به هر دو کراکر راه اندازی می تنبل.

وعده دوم شامل 5 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ¼ {اونس} چسبناک گراویر، 1 تخم خروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1 هویج است.

شام همراه خود سالاد میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1 فنجان ماست سرو می تواند باشد.

روز 5

صبحانه 5 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ¼ {اونس} ژامبون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1 فنجان هویج فراهم کردن می تواند باشد.

ناهار همراه خود 7 {اونس} ماهی کبابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1 گوجه فرنگی سرو می تواند باشد.

شام 8 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ¾ {اونس} گوشت گاو {ارائه می دهد}.

روز 6

صبحانه باقی مانده است هم اسپرسو، خوب تکه نان نگاهی به هر دو کراکر {ارائه می دهد}.

ناهار همراه خود خوب مرکبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ¼ خروس پخته شده تولید می تواند باشد.

شام همراه خود 2 تخم خروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1 فنجان هویج نپخته سرو می تواند باشد.

روز 7

روز آخر باقی مانده است اسپرسو، نان نگاهی به هر دو کراکر برای فراهم کردن دارد.

ناهار همراه خود 7 {اونس} گوشت گاو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب مرکبات سرو می تواند باشد.

شام همراه خود چیزی کدام ممکن است خوب شخص دوست خوب دارد تولید می تواند باشد با این وجود نیاز به خیلی کمتر به همین دلیل 500 انرژی داشته باشد یا نباشد.