روسیه حق باج خواهی به دلیل جهان را نداردزلنسکی نیروهای روسیه را متهم کرد کدام ممکن است با بیرون توجه داشتن {خطرات} بروز عالی حادثه هسته‌ای حرکت کرده‌اند و چندین مورد دیگر سطح به دلیل نیروگاه چرنوبیل به دلیل جمله قلب مدیریت سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایشگاه را غارت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن قرار است‌ها {آسیب} رسانده‌اند.


وی هشدار داد کدام ممکن است این بی‌اعتنایی نیروهای روسیه آرم دهنده تهدید استفاده بیشتر از این ملت به دلیل سلاح‌های هسته‌ای است. 


زلنسکی اظهار داشت: تقریباً در مورد درجه خطر، ما معتقدیم روسیه حق ندارد قدرت هسته‌ای را به سلاح بازسازی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بهره مندی از سلاح‌های هسته‌ای به دلیل جهان باج‌گیری تنبل. 


رئیس جمهور اوکرین تا این مرحله چند مورد آخر موارد در خصوص احتمالات استفاده بیشتر از روسیه به دلیل سلاح هسته‌ای {در این} ملت هشدار دانش است. 


زلنسکی پیش به دلیل این در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگاران اعلام کردن کرده بود کدام ممکن است جهان نیاز به شخصی را مورد استفاده قرار گیرد ممکن روسیه به دلیل سلاح‌های هسته‌ای کنار هم قرار دادن تنبل. 


وی شکسته نشده داد: ما {نباید} انتظار روزی باشیم کدام ممکن است روسیه به دلیل سلاح هسته‌ای استفاده بیشتر از تنبل، همیشه باید برای آن قرار است کنار هم قرار دادن شویم. 


با این وجود دیمیتری پولیانسکی معاون فرستاده روسیه در گروه ملل در مونتاژ کمیسیون خلع سلاح اظهار داشت کدام ممکن است در مقابل گمانه زنی‌ها، استفاده بیشتر از روسیه به دلیل سلاح هسته‌ای به ساده در پاسخ به بهره مندی از سلاح هسته‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیست سلاح‌های کشتار جمعی علیه مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش است. 


دیپلمات ارشد روس افزود: این استانداردها تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند برای سناریویی کدام ممکن است هم اکنون در اوکراین در جاری رخ ارائه است، اعمال شود. علاوه بر این این، روسیه قاطعانه به این دستور پایبند است کدام ممکن است هیچکس در درگیری هسته‌ای پیروز معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نباید} چنین جنگی به راهی که در آن بیفتد.


به گزارش ایرنا، روسیه در نخستین روزهای {حمله} به اوکراین قدرت هسته‌ای چرنوبیل را به تصرف شخصی در آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین امر دلخوری کردن‌های شدید فقط در مورد حفاظت این قدرت راه اندازی کرد. در مشابه زمان پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اوکراین مدعی شد کدام ممکن است نیروهای روسیه فضای مناسبی را در اختیار مسئولان نیروگاه قرار نمی‌دهند به همان اندازه این قدرت کشنده ای {به درستی} اداره شود؛ ادعایی کدام ممکن است مسکو بارها و بارها آن قرار است را رد کرده است.


نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل به دلیل زمان {فاجعه} هسته‌ای 12 ماه ۱۹۸۶ به دلیل کلاس بیرون شده بود با این وجود به آموزش داده شده است آژانس، {مقادیر} قابل توجهی به دلیل داروها هسته‌ای به تعیین کنید گاز خوردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ضایعات رادیواکتیو در فاز‌های قدرت مختلف این نیروگاه که همچنان ادامه دارد. 


این نیروگاه قابل انتساب به {فاجعه} انفجار اتمی در راکتور چهارم آن قرار است در گذشته تاریخی ۲۶ آوریل ۱۹۸۶ وضعیت دارد؛ انفجاری کدام ممکن است بر تأثیر آن قرار است ۳۰ نفر بی‌درنگ کشته شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه به در لحظه شمار متعدد نیز بر تأثیر ابتلا به تشعشعات حاصل آن قرار است جان باختند.


روسیه در گذشته تاریخی ۲۴ فوریه (۵ اسفند) را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 روز پس به دلیل آن قرار است کدام ممکن است «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه فرمانی مبنی بر به رسمیت شناختن استقلال دونتسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوهانسک را امضا کرد، جنگی تمام عیار علیه اوکراین تحریک کردن کرد.