وارد شدن کتو: چرا در واقعیت برای خواهید داشت عالی است

رژیم های کتو در داخل خوب 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم قبلی واقعا قدرتمند شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علت خوبی هم دارند. که ممکن است یک بهترین راه باور نکردنی 9 تنها واقعی برای به مقیاس عقب به زودی آن قرار است پوندهای نامطلوب است، متوسط خوب بهترین راه باور نکردنی برای مفید {ماندن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن آن قرار است است. برای بسیاری که رژیم کتو را {امتحان} کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است آن قرار است را دنبال می‌کنند، این یک چیز بیش به همین دلیل خوب برنامه کاهش وزن سرراست است. که ممکن است یک سبک زندگی است، خوب به طور یکنواخت مسکن فقطً جدیدترین. با این وجود مربوط به {هر} اصلاح جدی ای در داخل مسکن ما، این تحول سرراست نخواهد بود، به تلاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراده غیر قابل تصور می خواهد.

برای برخی عالی است با این وجود برای کل شما 9؟ – اگرچه به همین دلیل رژیم کتوژنیک برای تقویت کیفیت بالا مسکن اشخاص حقیقی استفاده بیشتر از شده است، با این وجود در میان آن قرار است‌ها هستند کدام ممکن است طرز در نظر گرفته شده اکثریت قریب به اتفاق را ندارند. با این وجود چرا دقیقا؟ به همین دلیل روزی کدام ممکن است به یاد می آوریم به ما کشف اند کدام ممکن است تنها واقعی بهترین راه خلاص شدن به همین دلیل بار اضافه شده، توقف مصرف کردن غذاهای پرچرب است کدام ممکن است ما به مصرف کردن روز به روز رفتار {داریم}. متعاقباً همراه خود آماده سازی افراد به مصرف کردن چربی ها های مفید (عبارت کلیدی آسیب ندیده است) البتهً می توانید توجه کنید کدام ممکن است چرا در میان افراد فقط در مورد اینکه روش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا برای دسترسی به ریختن پوند اضافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {رسیدن} به زودی به آن قرار است چربی ها بیشتری بخورید شک دارند. این ایده برخلاف کل شما چیزهایی است کدام ممکن است به همان اندازه به فعلی فقط در مورد ریختن پوند اضافی می دانستیم.

روش ها کتو تنظیم شد – شیفته متخصص غدد داخل ریز رولین وودیات در داخل 12 ماه 1921 پیدا می کند شد، روزی کدام ممکن است او می رود اکتسابی کدام ممکن است 3 ترکیبی محلول در داخل آب استور، B-هیدروکسی بوتیرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید استواستات (کدام ممکن است همراه خود هم شناخته شده به عنوان اجسام کتون شناخته می شوند) شیفته کبد در داخل نتیجه نهایی {گرسنگی} تأمین می شوند هر دو اگر شخص آرزو می کنند خوب {بیماری} باشد یا نباشد. برنامه کاهش وزن سرشار به همین دلیل چربی ها نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربوهیدرات شدید کم. بعداً در داخل مشابه 12 ماه، مردی به همین دلیل کلینیک مایو به تماس گرفتن راسل وایلدر آن قرار است را “برنامه کاهش وزن کتوژنیک” نامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود زیادی به همین دلیل آن قرار است برای {درمان} صرع در داخل جوانان خردسال استفاده بیشتر از کرد. با این وجود ناشی از توسعه های پزشکی گزینه جایگزین برای شد.

مبارزات من می روم برای تنظیم کتو – من می روم کتو را در داخل 28 فوریه 2018 تنظیم کردم، خوب موارد در گذشته به همین دلیل حدود 6 ماه در گذشته تلاشی برای رژیم کتو مشارکت در دانش بودم با این وجود به هیچ وجه نتوانستم آن قرار است را در داخل هفته اول مشارکت در {دهم}. هفته اول خوردن کتو بدترین فاز کامل تکنیک است، این روزی است کدام ممکن است کتو آنفولانزای مخوف به نظر می رسد می تواند باشد کدام ممکن است آنفولانزای کربوهیدرات نیز معروف به. کتو آنفولانزا خوب پاسخ خالص است کدام ممکن است بدن ما خواهید داشت در داخل هنگام اصلاح به همین دلیل سوزاندن گلوکز (قند) شناخته شده به عنوان قدرت به چربی ها سوزی، متحمل می تواند باشد. تنوع از {افرادی که} رژیم کتو را دنبال کرده اند می گویند کدام ممکن است این رژیم در واقعیت شبیه توقف یک پارچه وابستگی آور است. این در واقع می تواند بین 3 روز به همان اندازه هر هفته تمام اندازه بکشد، فقط در مورد من می روم به ساده قبلی روز اندازه کشید.

{افرادی که} به آنفولانزای کتو شدند، واقعاً احساس خواب آلودگی هوا، {درد}، حالت تهوع، سرگیجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید میگرن های زشت به همین دلیل جمله اسبابک ها نه را گزارش می دهند. هفته اول معمولاً روزی است کدام ممکن است {افرادی که} سعی در داخل رژیم کتو دارند شکست می‌خورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را توقف می‌کنند، به ساده آن را فراموش نکنید این در داخل اوایل تکنیک برای کل شما اتفاق می‌افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بتوانید هفته اول را پایین بالا بگذارید، طاقت فرسا‌ترین فاز به نوک رسیده است. قبلی بهترین راه رفع ممکن است وجود داشته باشد که خواهید داشت به همین دلیل قرار است به آنها بروند برای مبارزه از طریق این طلسم سخت بیشترین استفاده را ببرید. خوردن تقویت می کند های الکترولیت، هیدراته {ماندن}، مصرف کننده آب استخوان، مصرف کردن گوشت اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب رضایت بخش. آنفولانزای کتو خوب اتفاق ناگوار است کدام ممکن است برای کل شما در حال وقوع است در نتیجه بدن ما برنامه کاهش وزن غیر معمولی روز به روز را از بین بردن می تنبل. خواهید داشت به ساده نیاز به توسط توانایی رفتن کنید.

رژیم کتوژنیک روش ها به نظر می رسد مانند است؟ – وقتی خوب شخص غیر معمولی خوب وعده غذایی غنی به همین دلیل کربوهیدرات می خورد، بدن ما آن قرار است کربوهیدرات ها را خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بنزین به گلوکز دوباره کاری می تنبل. وقتی کربوهیدرات ها در داخل بدن ما وجود دارند، گلوکز منبع مفید مهم بنزین بدن ما است، در داخل رژیم کتو کربوهیدرات مصرفی شدید کم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این باعث می تواند باشد بدن ما به همین دلیل انواع نه قدرت مراقبت از کار کردن {صحیح} بدن ما استفاده بیشتر از تنبل. اینجاست کدام ممکن است چربی ها‌های مفید وارد حرکت می‌شوند، همراه خود فقدان کربوهیدرات، کبد اسیدهای چرب را در داخل بدن ما می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار است به آنها بروند را به اجسام کتون دوباره کاری می‌تنبل.

خوب برنامه کاهش وزن بسیار عالی کتو نیاز به جای می دهد اسبابک ها {زیر} باشد یا نباشد:

• 70-80 شانس چربی ها
• 20-25 شانس پروتئین
• 5-10 شانس کربوهیدرات

مراقبت از برنامه کاهش وزن کتوژنیک غیر معمولی، {نباید} بیش به همین دلیل 20 خوب و دنج کربوهیدرات در داخل روز خوردن کنید. من می روم شخصاً خیلی کمتر به همین دلیل 10 خوب و دنج در داخل روز می خوردم به همان اندازه تخصص ای شدیدتر داشته باشم با این وجود به {اهداف} مقدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به اهدافم رسیدم. من می روم 28 کیلو بار کم کردم در داخل خیلی کمتر به همین دلیل 3 هفته

کتوز {چیست}؟ – وقتی بنزین بدن ما {به طور کامل} شیفته چربی ها تامین می تواند باشد، وارد حالتی به تماس گرفتن “کتوز” می تواند باشد کدام ممکن است خوب حالت خالص برای بدن ما است. پس به همین دلیل {حذف} تمام قندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها های ناسالم به همین دلیل بدن ما در داخل قبلی هفته اول، بدن ما {در حال حاضر} آزادانه به همین دلیل چربی ها های مفید استفاده می کند از. کتوز مزایای بزرگ احتمالاً زیادی دارد کدام ممکن است به به مقیاس عقب به زودی بار، بهزیستی هر دو کار کردن درمورد می تواند باشد. در داخل {شرایط} خاصی مربوط به دیابت شکل از 1، کتوز مقدار بیش از حد از در واقع می تواند شدید کشنده ای باشد یا نباشد، تخصصی ایجاد می کند اسبابک ها انتخاب شده در کنار همراه خود روزه متناوب در واقع می تواند برای کسانی که به همین دلیل دیابت شکل از 2 مبارزه کردن می برند شدید {مفید} باشد یا نباشد. {کار} قابل توجهی فقط در مورد این ماده موضوع شیفته دکتر جیسون فانگ MD (نفرولوژیست) به همین دلیل نرم افزار {مدیریت} برنامه کاهش وزن فشرده محقق شده است.

چه یک چیز می‌توانم بخورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه یک چیز نمی‌توانم بخورم – برای کسانی که اخیر وارد کتو شده‌اند، پایبندی به 1 رژیم کم کربوهیدرات می‌تواند شدید دشوار است باشد یا نباشد، علی رغم این واقعیت که چربی ها سنگ بنای این رژیم است، خواهید داشت {نباید} هیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید {همه نوع} چربی ها بخورید. چربی ها های مفید اجباری هستند، با این وجود ممکن است به طور اضافی بپرسید چربی ها مفید {چیست}. چربی ها‌های مفید جای می دهد گوشت‌های خورده شدن‌شده همراه خود علف (بره، گوشت، بز، گوشت گوزن)، ماهی صید رام نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای دریایی، گوشت خوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروس مرتع می‌شود. تخم خروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره های با بیرون نمک نیز می توانند خوردن شوند. حتما به همین دلیل {سبزیجات}، میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات نشاسته ای دوری کنید. غذاهای فرآوری شده تحت هیچ شرایطی در داخل رژیم کتوژنیک پذیرفته نمی شوند، شیرینی کننده های غیر واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیر آب نیز می توانند مسئله قابل توجه راه اندازی کنند.

به همان اندازه الان 5 هفته در واقع دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 34 کیلو کم شده ام. را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً احساس باور نکردنی در واقع دارم، قدرت زیادی در واقع دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست مثل در گذشته {ظهر} در داخل حین {کار} تصادف {نمی کنم}. برای دستیابی {جایی} که می روید توسط می آید بهزیستی باشید، تلاش قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب نرم افزار غذایی باور نکردنی این یک ضرورت است. با این وجود بهترین راه دستیابی آنجا در همه زمان ها قابل قبول تر به همین دلیل {جایی} است کدام ممکن است سرانجام به آن قرار است می رسید.