رفتار خود را با دکتر هک کنید اندرو هوبرمن – GABRIELLE REECE


به قسمت کامل گوش دهید -> https://apple.co/2QGqkjG

در نمایش امروز ، دکتر عصب شناس نابغه استنفورد ، دکتر. اندرو هوبرمن. ما در مورد تأثیرات مثبت استرس ، روزهای اسکیت بورد بدون جهت و بله صحبت می کنیم – حتی این شلوارهای هوشمند سعی می کنند کار را بفهمند ، تعادل زندگی را دوست دارند. هوبرمن در توضیح ایده های پیچیده به زبان هر مرد کار شگفت انگیزی انجام می دهد. او مهمانی است که باید بارها و بارها با او صحبت کنم تا درباره ما انسان ها و پاسخ های ما صحبت کند. لذت بردن!

دیدگاهتان را بنویسید