رشد اقتصادی ایران به 3.7 درصد رسید


بانک جهانی در گزارش جدید خود رشد 2.9 درصدی را برای اقتصاد جهانی در سال جاری پیش بینی کرده است، در حالی که در گزارش ژانویه خود رشد اقتصادی جهانی را در سال جاری 4.1 درصد پیش بینی کرده است. اقتصاد جهانی با کاهش محدودیت‌های کرونری توانست در سال 2021 به رشد قابل توجه 5.7 درصدی دست یابد.

بر اساس این گزارش، اقتصاد جهان در سال های 2023 و 2024 به دلیل جنگ در اوکراین، کاهش سرمایه گذاری و اختلال در تجارت رشد خواهد کرد.

همچنین پیش بینی می شود که درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه تا سال 2022 پنج درصد کمتر از دوره قبل از کرونا باشد.

کشورهای توسعه یافته که در سال 2021 به رشد اقتصادی 5.1 درصدی دست یافته اند، امسال تنها 2.6 درصد رشد خواهند داشت. در سال 2023 این عدد از 2.2 درصد تجاوز نخواهد کرد.

رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از 6.6 درصد در سال گذشته به 3.4 درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت.


رشد اقتصادی آمریکا کمتر از نصف است

رشد اقتصادی آمریکا در سال 2022 به نصف خواهد رسید. پیش بینی می شود اقتصاد ایالات متحده در سال 2021 5.7 درصد رشد کند و در سال 2022 از 2.5 درصد تجاوز نکند. همچنین انتظار می رود رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری از 5.4 درصد در سال گذشته به 2.5 درصد کاهش یابد.

چین رشد اقتصادی 8.1 درصدی را در سال 2021 پیش بینی کرده است که نسبت به 4.3 درصد در سال 2022 افزایش یافته است. رشد اقتصادی روسیه با وجود افزایش قیمت نفت از 4.7 درصد در سال گذشته به منفی 8.9 درصد در سال جاری.

رشد اقتصادی ژاپن در سال جاری 1.7 درصد، ترکیه 2.3 درصد و هند 6.8 درصد پیش بینی شده است.


پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال 2022

بانک جهانی تخمین می زند که رشد اقتصادی خاورمیانه در سال جاری از 3.4 درصد در سال گذشته به 5.3 درصد افزایش خواهد یافت. برخلاف سایر نقاط جهان، خاورمیانه در سال 2022 نسبت به سال قبل از آن شاهد رشد اقتصادی خواهد بود که دلیل آن افزایش قابل توجه قیمت انرژی است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را اصلاح کرده و پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری 3.7 درصد خواهد بود که در مقایسه با 1.4 درصد در گزارش ژانویه افزایش یافته است.

در عین حال رشد اقتصادی ایران 3.7 درصد کمتر از 4.1 درصد پیش بینی شده در سال 2021 است.

بانک جهانی در گزارش خود نوشت: پیش بینی می شود اقتصاد ایران در سال 2022 به دلیل تغییر رنگ کرونا و افزایش قیمت نفت، 3.7 درصد رشد کند. در واقع، چالش های ساختاری حل نشده و سرمایه گذاری ضعیف، پتانسیل رشد اقتصادی در ایران را محدود کرده است.