معامله با سریع به امتیازات نمایندگی های اطلاعات در داخل قوه قضائیه


به گزارش وب {اطلاع رسانی} بهترین راه دانا ؛ حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم نزدیک به مانترا 12 ماه 1401 «تأمین، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی» ذکر شد: مقام معظم مدیریت در داخل 12 ماه های فعلی ماده 12 ماه را در داخل ماده سیستم اقتصادی مورد تاکید قرار اطلاعات اند.

رئیس دیوان فوق العاده ملت بر {اهمیت} عملکرد قوه قضائیه در داخل نتیجه گیری مانترا تأمین، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: عملکرد قوه قضاییه {در این} زمینه فوق العاده کارآمد است.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم نزدیک به اینکه قوه قضاییه در داخل حمایت به دلیل تولیدات نمایندگی های اطلاعات بنیان ظاهر شد ویژه ای دارد، تصریح کرد: ابی.

رئیس دیوان فوق العاده ملت مانترا تأمین، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی را {نسخه} ای حیاتی در داخل خنثی سازی تحریم ها عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این راهبرد تدوین شده مشتاق در مورد رئیس معظم انقلاب عملکرد فوق العاده حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری کننده ای در داخل تعمیر تحریم ها دارد. “

انتهای پیام/