کلید انداختن چند پوند Pillsbury Doughboy!

BBD: یک استراتژی جدیدترین برای مشاهده سلامتی، هر دو یک دسته مرد جدیدترین جیر جیر؟

پاپین فرش، آن قرار است دافبوی پیلزبری کدام ممکن است قهقهه می زد، از قبلً به ساده عالی طلسم کودک خوشحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه وزن همراه خود پوستی قابل توجه براق بود کدام ممکن است نمی تواند با بیرون لوسیون ضد آفتاب آشپزخانه را توقف تنبل. چه کسی است می تواند حدس بزند کدام ممکن است 30 12 ماه پس به همین دلیل ماساژ درمانی مشهور معده، Poppin’ Fresh عجیب ترین الگو بهزیستی را به همین دلیل زمان Thighmaster تحریک کردن خواهد کرد. چه کسی است از آن آگاه است، اگر این واقعاً بلند شود، ممکن است به طور اضافی حتی بهتر به همین دلیل مربی های راه اشتباه بالا باشد یا نباشد.

راه اندازی شد نگاهی به BBD. خودم خیلی خودم درستش کردم هنگامی کدام ممکن است اخیراً {در} ابزار p90x Extreme Home Fitness فعالیت های ورزشی کردم، مرتباً عالی مداد را {در} ناف شخصی فرو کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس عمق را گزارش کردم. چون آن است تفسیر کردم کدام ممکن است عمق ناف من خواهم کرد از طریق چند مورد آخر هفته به همین دلیل 23 میلی متر به 17 میلی متر به کاهش کشف شد، آزمایش BBD متولد شد. در گذشته به همین دلیل مشارکت در نگاهی به BBP {در} محل اقامت، اطمینان حاصل کنید که کدام ممکن است تمام پرزها، پرزها، توینکی های نیمه خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} جسم خارج از کشور اکنون نیست را به همین دلیل ناف کنار کنید در نتیجه این چیزها می توانند باعث خوانش کاذب BBP شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عموماً ناخالص هستند. عوارض ناخوشایند شناسایی شده است شامل می شود خارش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً ممکن است خواستن به سرگرم کننده را برانگیزد. نکته حفاظت حیاتی: در همه زمان ها به همین دلیل انتهای {حذف} بیشترین استفاده را ببرید. (دارید شگفتی خواهید کرد.) BBD ممکن است به طور اضافی برای نوجوانان از محسوس تر باشد یا نباشد، در نتیجه ما مشتاق {داریم} {مقدار} بیشتری به همین دلیل لاستیک شخصی را {در} لاستیک زاپاس حمل کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی کمتر {در} صندوق عقب. با این وجود، خوب ارزش {امتحان} کردن برای کل شما را دارد!

به مقاله من خواهم کرد “اتصال بین شاخص توده بدن ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید BBD: عالی متاآنالیز رگرسیون مقطعی طولی” کدام ممکن است سریع {در} عالی روزنامه پزشکی مشهور {در} نزدیکی دارید آشکار می تواند، ظاهر شد کنید.

(همراه خود عرض پوزش، اما چه زمانی دارید عالی خارج از کشور هستید، احتمالات دارید نخواهد بود.)