دولت با طرح تسهیل ضمانت وام های کوچک اشتغال به زنان سرپرست موافقت می کندساعت: 21:30
تاریخ انتشار: 1301/06/06
کد خبر: 1893374

هیات وزیران با پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای تسهیل ضمانت وام اشتغال خرد به زنان سرپرست خانوار موافقت کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ پیشنهاد هیئت وزیران به معاونت امور زنان و خانواده برای تسهیل در ضمانت های خرد با توجه به وظایف مقرر در آیین نامه ستاد ملی زنان و خانواده و اجرای مصوبات این ستاد. – وام اشتغال زنان خانوار (دهک اول تا پنجم درآمدی) با استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری مصوب تعاونی.

جزئیات طرح مصوب دولت طی روزهای آینده به اطلاع عموم خواهد رسید.

مبنای سرمایه گذاری داخلی یا خارجی در برداشت آب، نمک زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک در انجام تکالیف مقرر در ماده یک قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان. و فلزات باقیمانده از دریای عمان تا استان سیستان و بلوچستان، هیئت وزیران مفاد اجرایی این ماده را تصویب کرد.

با توجه به مفاد فوق، وزارت نیرو با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی جهت صدور مجوزهای لازم در چارچوب قوانین و مقررات و تسهیل در روند اجرای پروژه ها، برای بهره مندی مناطق استان از منابع آبی قابل انتقال پروژه، آبهای سطحی و زیرزمینی از طریق فرآیند بازتوزیع به صنایع آبی تخصیص داده می شود و سهم منابع آبی قابل انتقال طرح جایگزین می شود.

همچنین وزارت مذکور اولویت مصرف و میزان آب مورد نیاز برای انتقال آب برای تامین آب شرب را تعیین و پس از دو ماه شرکت آبرسانی صنایع و معادن را به عنوان سرمایه‌گذار و دستگاه اجرایی طرح اعلام خواهد کرد. پس از این ابلاغ نظارتی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، قرارداد خرید تضمینی آب شرب با شرکت مذکور جهت تامین آب شرب از محل پروژه منعقد گردید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، میزان آب مورد نیاز بخش صنعتی و اولویت‌های مصرف آب را در سطح منطقه تعیین و به شرکت آبفای صنایع وزارت نیرو اعلام کند. و معادن

همچنین وزارتخانه‌های صنایع، معادن و بازرگانی و نیرو و سایر دستگاه‌های مرتبط با برنامه‌ریزی، با جلوگیری از تعریف طرح‌های موازی برای تأمین و انتقال آب دریا برای اهداف مشابه این طرح، زمینه‌ای برای انسجام فراهم می‌کنند. طرح

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به دریافت سرمایه گذاری یا تسهیلات داخلی یا خارجی و اولویت در استفاده از تسهیلات عمرانی ملی به شرکت های تامین آب صنایع و معادن اقدامات لازم را انجام خواهند داد. وجوه در چارچوب قوانین و مقررات. .

شرکت آبرسانی صنایع و معادن نیز متعهد به افزایش بهره‌وری اقتصادی و ملاحظات زیست‌محیطی در رابطه با استفاده از نمک و تولید محصولات جانبی مانند استخراج مواد معدنی، مستقیم یا از طریق قابلیت‌های علمی (فلزات باقیمانده) است. از طرف فرآیند نمک و معاونت علمی و فنی رئیس جمهور و صنعت، معدن و وزارتخانه های بازرگانی و نیرو در زمینه کسب فناوری، اخذ مجوز و بازاریابی محصولات همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.

همچنین وزارت نیرو شرکت سرمایه‌گذار را به عنوان ملزم به تامین زمین مورد نیاز برای احداث تاسیسات نمک‌زدایی و خطوط انتقال به سازمان امور اراضی کشور، سازمان مناطق آزاد تجاری و سایر سازمان‌های ذیربط معرفی کرده است و تجهیزات مذکور نیز در محدوده قرار دارد. حداکثر ظرف مدت دو ماه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور پروانه جهت تامین زمین مورد نیاز پروژه اقدام خواهند کرد.

همچنین برای تکمیل و اصلاح سیستم اول و دوم انتقال آب چاه نیما به زاهدان، وزارت نیرو با سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار مطابق قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد کرد. تبادل و انتقال آب بین جاهدان و سیستان امکان پذیر است، برای انتقال آب شیرین شده به سیستان در مواقع کم آبی چاه، رفت و برگشت پیش بینی شود.

با تایید وزارت نیرو و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، امکان استفاده از سیستم مشخص شده و سایر سیستم های آبرسانی (در حال ساخت و در حال بهره برداری) برای شرکت وجود دارد. در این صورت شرکت در مدل مالی طرح سرمایه گذاری قرار می گیرد.

سازمان حفاظت محیط زیست مجوز ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه را در چارچوب مقررات مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از بررسی طرح صادر می کند.

هیات وزیران با اختصاص 250 میلیارد اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آزاد برای سیل، مدیریت اضطراری و جبران زیرساخت های آسیب دیده و بازسازی بافت های مسکونی و میراث فرهنگی موافقت کرد. استان انجام داد

دولت به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آزاد دستور داد گزارش عملکرد اعتباری فوق را هر سه ماه یکبار به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور همراه با نظارت فنی بر روند بازسازی ارسال کند.

در اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند (ج) ماده (8) قانون جهش تولید دانش بنیان و ایجاد انگیزه برای حضور نیروهای متخصص در پارک های علم و فناوری و حمایت از فعالیت های فناورانه، آیین نامه اجرایی در در بند این قانون برای کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری معافیت مالیاتی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بر اساس مفاد فوق، کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شرکت ها و مؤسسات فعال فناوری مستقر در پارک علم و فناوری از شمول مقررات ماده (91) قانون اساسی مستثنی هستند. عمل. مالیات بر حقوق آنها که از مراکز فوق الذکر اخذ می شود. آنها با اصلاحات و اضافات بعدی ساده هستند. تعیین موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیند ارزیابی آنها بر عهده رئیس پارک علم و فناوری است.

خوداظهاری در قالب فهرست الکترونیکی حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری سازمان امور مالیاتی برای برخورداری از مالیات زیر صفر موضوع این آیین نامه و انتخاب گزینه کار. در پارک علم و فناوری با تایید رئیس پارک علم و فناوری.

هیأت وزیران با هدف تسهیل امور تجاری و رفع موارد غیرضروری، در راستای اجرای مقررات مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت، پیشنهاد حذف مقررات مربوط به مجوزها، حق‌الامتیازها، کسورات و جریمه‌های تخلفات را داده است. معاونت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین تاییدیه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مسئولیت کارورها (اپراتورها) را برای ارائه خدمات می پذیرد.

با توجه به نیاز کشور به یک دستگاه اداری مرکزی برای هماهنگی موثر اعضای اتحادیه در میان شوراهای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، هیات وزیران به وزارت امور خارجه مجوز داد. مذاکرات، امضای اولیه و موقت موافقتنامه ستاد. قانون بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه اتحادیه فوق الذکر.

سازمان همکاری اسلامی (OIC) دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل است که در سال 1969 با نام «سازمان کنفرانس اسلامی» تأسیس شد و در سال 2011 نام خود را به «سازمان همکاری اسلامی» تغییر داد.

این سازمان با عضویت 57 کشور تأسیس شد و با معرفی و ترویج مبانی والای اسلام و فراهم آوردن زمینه ای برای همکاری و هماهنگی گسترده و ثمربخش میان مجالس و مجالس عضو، بر جنبه های مختلف تمدن خود تأکید کرد. در کشورها، سازمان ها و کنفرانس های بین المللی.

به منظور جلب نظر هیأت بازنگری و رفع تعارض حقوقی مربوط به اجرای مصوبات دولت با قوانین و تصویب تخصیص اعتبار برای جبران خسارات سیل در ایالات متحده توسط هیأت وزیران اصلاح شد. . هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان.

بر اساس این اصلاحیه، بند (م) ماده (28) قانون الحاق مواد معینی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعتبار مذکور را از منابع (2) تخصیص می‌دهد.
دولت (2) با توجه به بند (م) ماده (28) قانون که مواد خاصی را به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی الحاق می کند، دولت مجاز است نسبت به هشدار سریع، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی و حفاظت در برابر سیل اقدام کند. ، زلزله، برف، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گرد و غبار، احیای مناطق متاثر از حوادث غیرمترقبه از جمله نفوذ آب دریا، آفات گسترده محصولات کشاورزی و اپیدمی بیماری های انسانی و حیوانی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، افزایش بخشی از احکام مالی دولت در ماده (10) قانون کنترل تا 3 درصد و سازمان مدیریت بحران کشور افزایش اعتبارات تا 2 درصد موضوع ماده (12) قانون تأسیس.

همچنین هیات وزیران با پیشنهاد معاونت حقوقی مبنی بر جلب نظر شورای اسلامی و رفع اختلاف قانونی مصوبه در خصوص پرداخت حق عضویت ایران در کنفرانس ها و سازمان های بین المللی در سال 1401 موافقت کرد. رئیس جمهور مصوبه فوق را اصلاح کند. .

بر اساس این اصلاحیه، در صورتی که وزارت امور خارجه اعلام کند امکان پرداخت حق عضویت و حق عضویت مندرج در مصوبه از منابع بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، کشور اقدام خواهد کرد. از تخصیص های تایید شده به ترتیب اولویت بر تخصیص استفاده کنید. اعتبار اعمال خواهد شد.

همچنین در صورت پرداخت حق عضویت مؤسسات اولویت دار مندرج در این مصوبه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور می تواند حق عضویت سایر مؤسسات مندرج در مصوبه مربوطه را پرداخت کند. اعتبارات مصوب

پرداخت حق عضویت در سازمان ها و کنفرانس های بین المللی مندرج در قطعنامه در سال آینده مشروط است و سازمان های عضو باید حداکثر ظرف مدت 4 ماه گزارشی از اقدامات تصمیم گیری شده توسط کارگروه ارائه کنند. ابلاغ این سند تایید. بررسی عضویت دولت در سازمان های بین المللی و کنوانسیون های دستیار حقوقی رئیس جمهور (معاهدات بین المللی).