ده نکته برتر خورده شدن!

افراد معمولاً در موضوع یکی از بهترین راه ها انداختن پوند (چربی ها) می پرسند. {پاسخ} فوق العاده سرراست است: غذای مقوی، به {مقدار} صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل زمان صحیح بخورید.

امتحان کردن این محلی پرشتاب ما فوق العاده دردسر است. با این وجود خورده شدن صحیح بدن ما مهم بهبود نشاط، به کاهش چربی ها بدن ما، ظاهری {سالم تر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم حفاظت نخست است.

در داخل همین جا ده نکته حیاتی برای خورده شدن بدن ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن انجام آن خواهد شد در داخل سطوح {بهینه} در رها می شود.

1) در مقابل شرکت کردن رژیم های غذایی {محدود}، بر تقویت عادات غذایی شخصی هدف اصلی کنید. همه وقت به یاد داشته باشید کدام ممکن است آنچه می خورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می نوشید {تأثیر} مستقیمی بر به نظر می رسد، واقعاً احساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام ممکن است داشته باشید دارد.

2) کمتر از هفته ای یکبار برای گرفتن میوه، {سبزیجات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذای مقوی به خواربارفروشی بروید. غذاهای ناسالم را در داخل کابینت ها بگذارید، در نتیجه آنچه را کدام ممکن است بخرید، خواهید خورد. ممکن است حتی برای فرزندان، شریک زندگی هر دو خانواده شخصی غذای ناسالم خرید نکنید. ممکن است هم به آن خواهد شد خواستن ندارند.

3) امتحان کنید در مقابل اینکه معده شخصی را همراه خود انرژی های تمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قند پر کنید، روی عرضه گاز بدن ما همراه خود غذای مغذی هدف اصلی کنید. بدن ما ممکن است داشته باشید خوب اسباب بازی شگفت آور است کدام ممکن است برای انجام در داخل سطوح {بهینه} به غذای مغذی می خواهد.

4) امتحان کنید انرژی های عجیب و غریب را که به طور منظم گمشده قطعا ارزش آن را دارد غذایی هستند {حذف} کنید. ممکن است عبارتند به همین دلیل: نوشابه، آب میوه، شیرین، نوشیدنی های نشاط زا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپرسو های سه گانه موکا کارامل 2 فاج لاته. به خاطر داشته باشید، خوردن مقدار بیش از حد از انرژی باعث بهبود بار ممکن است داشته باشید می تواند. فرقی {نمی کند} کدام ممکن است این انرژی ها به همین دلیل وعده های غذایی هر دو {نوشیدنی ها} باشد یا نباشد.

5) مبتلا متخصصان تبلیغات و بازاریابی برنامه غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انداختن پوند نشوید. کربوهیدرات ها ممکن است داشته باشید را اضافه وزن {نمی کنند}. پروتئین ممکن است داشته باشید را اضافه وزن {نمی کند}. چربی ها ممکن است داشته باشید را اضافه وزن {نمی کند}. خوردن انرژی اصولاً به همین دلیل آنچه بدن ما ممکن است داشته باشید می سوزاند باعث بهبود بار ممکن است داشته باشید می تواند. سرراست است. جاده آخر: خوردن کربوهیدرات، پروتئین هر دو چربی ها شخصی را {حذف} هر دو {محدود} نکنید.

6) در کل روز وعده‌های کمتری بخورید به همان اندازه مرحله قند خونتان نصب شده نگه دارد. مرحله قند خون تثبیت شده 9 تنها واقعی به بهبود نشاط پشتیبانی می تدریجی، کمی به سوزاندن چربی ها های غیر حیاتی بدن ما نیز پشتیبانی می تدریجی. امتحان کنید در داخل {هر} وعده غذایی مقداری کربوهیدرات، پروتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها بگنجانید.

۷) هنگام مصرف کردن فست فود هر دو صرف ناهار بیرون از در به همین دلیل منزل، به همان اندازه حد پتانسیل وعده های غذایی را «آلوده نشده» سفارش دهید. مخصوصاً تقاضا سس، دیپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سس در داخل کناره. امتحان کنید خوب وعده غذایی شامل مقداری کربوهیدرات، پروتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها سفارش دهید. همه وقت به یاد داشته باشید کدام ممکن است سرآشپز اهمیتی نمی دهد تا زمانی که شما ممکن است {اضافه وزن} دارید هر دو ناسالم. همراه خود در نظر داشتن سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامتی شخصی وعده های غذایی سفارش دهید.

۸) امتحان کنید تمام غذاهای سرخ شده را {حذف} کنید. ممکن است مملو به همین دلیل اسیدهای چرب ترانس هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئنا، این شامل می شود سیب زمینی سرخ کرده نیز می تواند. می دانم کدام ممکن است سبک خوبی دارند، با این وجود {تأثیر} مخرب بر احساس و ظاهر ممکن است داشته باشید دارند.

9) امتحان کنید خوردن نان، نان شیرینی، سیب زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاستا ({اینها} یکی از بهترین منبع مفید کربوهیدرات به نظر نمی رسد که باشند) را {محدود} کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجاتی را گزینه جایگزین برای کنید کدام ممکن است بدن ما ممکن است داشته باشید را همراه خود داروها مغذی مفید خورده شدن می کنند. میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات} ممکن است حتی به تدریجی کردن توسعه پیر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی سیستم حفاظت بدن ما پشتیبانی می کنند.

10) برچسب داروها غذایی را بیاموزید. همه شما برندها برابر به نظر نمی رسد که باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان اهمیتی نمی دهند تا زمانی که شما ممکن است {اضافه وزن} دارید هر دو ناسالم. به عنوان تصویر، تعدادی از اقلام دارای برچسب “با بیرون چربی ها” هستند، اما چه زمانی برچسب داروها غذایی را بیاموزید، متوجه خواهید شد کدام ممکن است محصول شامل “مونو را انتخاب کنید و انتخاب کنید دی گلیسیرید” است. این اضافه وزن است! ممکن است حتی، امتحان کنید غذاهای شامل “روغن های هیدروژنه هر دو نیمه هیدروژنه” را {محدود} کنید در نتیجه این روغن ها می توانند به {بیماری} قلبی پشتیبانی کنند.