دشمن شناسی رمز موفقیت امام است/ مکتب امام باید برای نسل جوان تبیین شودساعت: 13:50
تاریخ انتشار: 1401/03/13
کد خبر: 1843481

حجت الاسلام مهران ذبیحی زاد گفت: امام به دنیای مدرسه نشان داد که می توان در مقابل نظام سلطه و نیروهای استکبار ایستادگی کرد و عظمت غرب و شرق را شکست و گفتمان جدیدی را مطرح کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ حجت الاسلام مهران ذبیحی زاد معاون حوزه علمیه گاتساران در گفت و گو با صبح زاگرس؛ وی درباره نقش مکتب امام در حفظ و ماندگاری انقلاب اسلامی گفت: در ابتدا تأکید کردند که در این مورد، آگاهی و بیداری مقدم بر هدف انقلاب یعنی تغییر رژیم های فاسد و استقرار حکومت اسلامی است.

وی گفت: از این رو امام خمینی(ره) تنها پس از برقراری ثبات در ام القری و در صورت لزوم و امکانات کافی در صدد صدور انقلاب به سایر کشورهای اسلامی برآمدند که بر گسترش آن تاکید داشتند و در این راستا نهضت اسلامی انقلاب و صادرات را ترویج می کند و هدف از انجام آن ابتدا بیداری و تغییر افکار و ذهن ها به عنوان مقدمه ای برای خروج از زیر بار ظلم است.

جابیهی زاد بیان می کند: امام خمینی (ره) علاوه بر تحقق انقلاب بیرونی یا تغییر فیزیکی، انقلاب داخلی را شرط اساسی در تحقق نهضت اسلامی می دانستند. امام خمینی (ره) علاوه بر تحول بنیادین در تمامی ارکان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، حرکتی فکری برای تحقق انقلاب اسلامی و نیز برای صدور تحول فکری، عقیدتی و فرهنگی به توده مردم دانستند. استکبار و سلطه مستکبران. مستضعفان جهان را در مسیر مقاومت در برابر ظلم و استکبار جهانی تضعیف و بسیج کنید و امروز کم کم به آرمان و حرکت حضرت روح الله می رسیم.

معاون حوزه علمیه گچساران ادامه داد: با این حال، آموزه امام آخر این است که بخشی از اسلام موجب تحول معنوی می شود زیرا هدف بزرگ اجرای احکام الهی را در زمین ارتقا می دهد، انقلاب بیرونی بر اساس ایمان، جدایی از دیگران محقق می شود. شجاعت، پذیرش فداکاری و سعادت انگاشتن آن.

وی تصریح کرد: بر این اساس امام خمینی(ره) احساس کردند که انقلاب برای تغییر نگرش و نگرش مردم نسبت به خود و پدیده های بیرونی ضروری است و درک واقعیت در راستای دیدگاه کلی روابط بین الملل از اهمیت بیشتری برخوردار است. از واقعیت. «مردم معتقد بودند که درک وضعیت اجتماعی عامل انقلاب است نه واقعیت وضعیت اجتماعی، بنابراین نگاه امام به انقلاب را می‌توان وسیله‌ای برای تفاهم دانست.

معاون آموزشی حوزه علمیه گاتشرن ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران صرفاً انقلابی تک بعدی و محدود به مطالبات جسمانی نیست، بلکه انقلابی چند بعدی است که استعدادهای جسمانی و معنوی را در خود پرورش می دهد و انقلاب ارزشی و معنوی را می طلبد. “

ذبیحی نژاد گفت: امام خمینی(ره) ضمن تأکید بر ایدئولوژیک بودن نهضت، معتقد بودند که این انقلاب سیاسی و نیمه سیاسی نیست، بلکه در مجموع اسلامی است. به تعبیر امام راحل انقلاب ایران هم در محتوا و هم از جهت ارائه اسلامی بود، اما سایر انقلاب ها اصلاً اسلامی نبودند یا فقط به شکل اسلامی بودند.

معاون تهذیب حوزه علمیه گاتشر گفت: به گفته وی انقلاب اسلامی ایران تنها انقلابی در عصر فضا و فناوری است که بعد دینی و اسلامی دارد و انقلاب الهی برای تحقق ارزش های اسلامی و تحقق بخشیده است.

وی افزود: امام خمینی (ره) ضمن تأکید بر عامل قیام و ایمان اسلامی، ایمان و معنویت راه الهی، نهضت انقلاب اسلامی ایران را «انقلاب ارزشی» و به عبارتی «انفجار نور» دانستند. رسیدن به خدا و ایمان و اهداف معنوی و تکیه بر اعتقادات اسلامی.

جبین زاد در پایان گفت: امام به دنیای مکتب نشان داده است که می توان در مقابل نظام سلطه و مستکبران ایستاد و عظمت غرب و شرق را شکست و گفتمان جدیدی را در تبیین مبانی مکتب امام معرفی کرد. . این برای نسل جوان ما بسیار مهم است.

پایان پیام/