در تلاش برای رسیدن به توافق با ایران هستیمتوماس نایدس سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی سه‌شنبه شب گفت: همچنان در تلاش هستیم تا با ایران در مذاکرات هسته ای به توافق برسیم.