تهدید نبرد در داخل در همه جا اروپا {واقعی} استساعت: 04:51
چاپ شده شده در داخل مورخ: 1401/02/12
شناسه خبر: 1836005

“رومن رادف” رئیس جمهور بلغارستان هشدار داد کدام ممکن است {درگیری} در داخل اوکراین ممکن است به طور اضافی به باقیمانده اروپا نیز انتخاب یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صوفیه نیاز به مراقب باشد یا نباشد.


به گزارش وب {اطلاع رسانی} راهی که در آن دانا؛ رادف رییس جمهور بلغارستان ذکر شد: تهدید رشد کردن نبرد به حداقل یک [درگیری] پان ecu و حتی بین المللی {واقعی} است.


رئیس جمهور بلغارستان کدام ممکن است رفیق مسکو محسوب می تواند باشد، افزود کدام ممکن است این شغل میهنی بلغارستان است کدام ممکن است {اجازه} ندهد این ملت وارد {درگیری} شود.


سخنان رادف برای وارد نشدن بلغارستان به {درگیری} های میان اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در داخل حالی عنوان می تواند باشد کدام ممکن است پیش به دلیل این کریل پتکوف نخست وزیر بلغارستان در داخل اظهاراتی در داخل تضاد همراه خود رییس جمهوری نیازمند انتشار سلاح به اوکراین شده بود.


پتکوف نخست وزیر بلغارستان در داخل هفته قبلی در داخل حرکت بررسی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همکاری نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزان در دسترس همراه خود اوکراین را وعده داد.


به نوشته دویچه وله، پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ائتلافی بلغارستان تقریباً در مورد اینکه این ملت چگونه می توان نیاز به در داخل نگران ماده اوکراین شود اختلاف تذکر دارد. حزب سوسیالیست کدام ممکن است حکومت کنونی بلغارستان به دلیل آن خواهد شد {شکل گرفته است} همراه خود پشتیبانی نیروی دریایی به اوکراین دیگری است.


در داخل یکپارچه اختلافات پارلمان بلغارستان پیش فرض روز چهارشنبه دانستن درباره انتشار پشتیبانی های نیروی دریایی تعیین تدریجی.


تعیین بلغارستان تقریباً در مورد انتشار پشتیبانی های نیروی دریایی به اوکراین در داخل حالی مشارکت در می تواند باشد کدام ممکن است نمایندگی گازپروم روسیه اوایل این هفته معرفی شد کدام ممکن است عرضه بنزین به بلغارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لهستان را پس به دلیل اینکه این مکان های بین المللی در داخل تیز کردن به روبل ناکام ماندند، متوقف خواهد کرد.


انتهای پیام/