شرکت ها مترو برای افراد در داخل نمایشگاه در سراسر جهان قرآنساعت: 23:15
گذشته تاریخی تخلیه: ۱۳۰۱/۰۱/۲۷
کد خبر: 1822445

مدیرعامل نمایندگی استفاده از مترو تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حومه به دلیل بهبود ساعت {حرکت} قطارهای جاده اول مترو به طور همزمان برپایی نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریم خبر داد.

به گزارش آنلاین {اطلاع رسانی} راهی که در آن دانا ؛ مهدی نرخ اول دستور، مدیرعامل نمایندگی استفاده از مترو تهران دانستن درباره فراهم کردن شرکت ها مترو به افراد در داخل نمایشگاه در سراسر جهان قرآن ذکر شد: تردد بازدیدکنندگان به دلیل نمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان تردد {مسافران} در داخل جاده اول متروی تهران به مدت زمان 14 ساعت شب. ، منصفانه ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم

تصمیم گیری: ساعت درگیر شدن متروی تهران به همان اندازه ساعت 22:00 را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توافق های محقق شده مقرر شد در داخل ساعت های 22:20، 22:40 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 23:00 سه بازدید به دلیل مبدأ شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ساعت 22:20، 22: 40، 23:00 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 23:30 4 اعزام به بیرون به دلیل تجریش در داخل جاده اول مشارکت در می تواند باشد.

گفتنی است بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریم به دلیل گذشته تاریخی 17 لغایت 30 فروردین 1401 در داخل صحن مصلی امام خمینی (ره) برگزار می تواند باشد.

انتهای پیام/