{حمله} توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبناندارایی ها خبری بامداد دوشنبه به دلیل {حمله} توپخانه ای رژیم صهیونیستی به قلمرو ای در داخل جنوب لبنان خبر دادند.