حداکثر درخواست کارگران برای معوقات، عیدی و سنوات 1400 استساعت: 15:09
تاریخ انتشار: 1401/04/05
کد خبر: 1878758

اگر به دعاوی کارگری و دعاوی مربوط به کارگران در دهه 1400 نگاه کنیم، بیشتر دعاوی و دعاوی مربوط به معوقات، عیدی و پاداش، سنوات خدمت و مرخصی استحقاقی بوده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ بر اساس ماده 157 قانون کار، هر گونه اختلاف شخصی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از قانون و سایر مقررات کار، قراردادهای کارآموزی، قراردادهای کارگاهی یا اجرای قراردادهای دسته جمعی کار، کارفرما و کارگر یا کارآموز باشد. نماينده كارآموز يا شوراي اسلامي كار در صورتي كه مصالحه مستقيم بين اين دو باشد و در داخل واحد شوراي اسلامي كار نباشد، توسط اتحاديه كارگران يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما حل مي شود. هیئت های حل اختلاف و حل اختلاف به ترتیب در آینده بررسی و حل و فصل خواهند شد.

گزارش تعداد مطالبات دادگاه ها در سال 1400، بیشترین مطالبات کارگران متعلق به سایر پرونده ها و پس از آن معوقات، عیدی و پاداش، سنوات خدمت و مرخصی استحقاقی. در سال 1400 تعداد درخواست های مطرح شده در تابلوهای تشخیص 265478 مورد بوده که کمتر از این میزان از سال 1397 تا 1399 است.


بیشترین تعداد پرونده های حقوقی کارگران در سال گذشته

در فاصله سال‌های 1397 تا 1400، درخواست‌های غیرنظامی، طرح طبقه‌بندی مشاغل و حق بیمه‌های اجتماعی بالاترین میانگین رشد سالانه را داشتند. در مقابل عواملی مانند نوبت کاری، شکاف دستمزد و کمک هزینه عائله مندی بالاترین میزان تغییرات منفی سالانه را دارند.

همچنین نتایج گزارش مرکز برنامه ریزی و اطلاع رسانی راهبردی وزارت کار نشان می دهد که بین سال های 1397 تا 1400 تعداد ضابطان حل اختلاف روند رو به رشدی داشته است. متوسط ​​نرخ رشد سالانه هیأت های دعاوی کارگری از 604 هیأت به 647 هیأت افزایش یافت، در حالی که هیأت های حل اختلاف کار میانگین رشد سالانه را از 326 هیأت به 352 هیأت 2.6 درصد افزایش داد.

همچنین تعداد دادخواست ها و پرونده های رسیده به مسئولان حل اختلاف کار و تعداد آرای ماخوذه در سال 1400 حاکی از آن است که نسبت آرای صادره به دادخواست های هیأت های رسیدگی تقریباً 9/80 درصد و نسبت آرای صادره به پرونده ها می باشد. نزدیک به 65 مورد توسط هیئت های حل اختلاف دریافت شد که 3.3٪ افزایش داشت.


بیشترین تعداد پرونده های حقوقی کارگران در سال گذشته

پایان پیام/