جهان به‌وعده‌هایش در داخل قبال افغانستان حرکت تدریجیساعت: 19:00
آشکار شده در داخل مورخ: 1401/02/11
شناسه خبر: 1835965

نخست وزیر طالبان در داخل {مراسم} عید سعید فطر در داخل کابل به دلیل همسایه‌های افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای جهان خواست به همان اندازه به وعده‌های شخصی در داخل قبال طالبان اختصاص داده شده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن قرار است جامه حرکت بپوشانند.


به گزارش وب {اطلاع رسانی} راهی که در آن دانا؛ «ملامحمدحسن آخند» نخست وزیر طالبان همانطور که صحبت می کنیم عالی‌شنبه در داخل اقامه نماز عید فطر در رابطه با ضعیت موجود افغانستان تاکید کرد کدام ممکن است این گروه در داخل امور داخل هیچ کشوری مداخله نمی‌تدریجی.

وی به دلیل همسایه‌های افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای جهان خواست به همان اندازه به وعده‌های شخصی در داخل قبال طالبان اختصاص داده شده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن قرار است جامه حرکت بپوشانند.

نخست وزیر طالبان در داخل شکسته نشده وجود مسائل ارزان جاری افغانستان را ناشی از 12 ماه‌ها مبارزه {در این} ملت خواند.

آخند تاکید کرد: طالبان تصمیم گیری در رعایت حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر خوب ارزش‌های انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس رهنمودهای الهی عادات خواهد کرد.

 در داخل شکسته نشده {مراسم} عید فطر در داخل کابل، ملاعبدالغنی برادر، معاون نخست وزیر طالبان نیز ضمن تبریک عید فطر ذکر شد کدام ممکن است {ثروتمندان} محله نیاز به {در این} ایام فرخنده کف دست هموطنان فقیر را بگیرند.

وی  موارد نه در رابطه با مبارزه 20 ساله جدیدترین تاکید کرد کدام ممکن است مخالفان طالبان نمی‌توانند توسط ارتش پیروز شوند.

وی افزود {کسی} به دلیل {مسیر} مبارزه {در این} افغانستان به {اهداف} شخصی نمی‌رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طالبان برای تامین ایمنی، راه اندازی پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه این ملت فقط کنار هم قرار دادن است.

انتهای پیام/ ر